آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۳/۵/۱  ۱۲:۵۷
 
RSS
اخبار
اطلاعيه ها
بيشترين بازديدها
ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۲۹ / ۰۴ / ۱۳۹۳
ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۲۹ / ۰۴ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۳
ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۳

اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت PDF و EXCEL ارائه مي‌گردد.

ادامه...

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم و اوراق مشارکت و اختيار فروش تبعي(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آمار کل معاملات، بيشترين هاي بورس و شاخص هاي تائيد شده مي باشد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه اي از کليه وقايع بازار، شاخص هاي روزانه بازار، تغييرات عملکرد بازار نسبت به روز کاري قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهاي بازگشايي شده، نمادهاي متوقف شده، گره معاملاتي و معاملات قرار دادهاي آتي گزارش مي گردد.

ادامه...

نمادهاي متوقف (که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آخرين ليست نمادهاي متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاريخ توقف مي باشد .

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه معاملات بازار و آتي، شاخص ها و معاملات سهام و آتي به تفکيک شرکت براي هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش مي گردد.

ادامه...

اطلاعيه معاملاتي قراردادهاي آتي سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با سررسيد شهريورماه 1393 به آگاهي سرمايه‌گذاران مي‌رسد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت اوراق اختيار فروش تبعي سهام در روز شنبه مورخ 04 /05 /1393 به شرح فايل پيوست مي باشد

ادامه...

به اطلاع فعالان بازار سرمايه مي رساند در راستاي پوشش ريسک و حمايت از سرمايه گذاران محترم از روز شنبه مورخ 07 /04 /1393 عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي در بورس اوراق بهادار تهران با شرايط فايل پيوست آغاز مي شود.

ادامه...

به اطلاع فعالان بازار سرمايه مي رساند در راستاي پوشش ريسک و حمايت از سرمايه گذاران محترم از روز شنبه مورخ 07 /04 /1393 عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت توسعه صنايع بهشهر در بورس اوراق بهادار تهران با شرايط فايل پيوست آغاز مي شود.

ادامه...

به اطلاع فعالان بازار سرمايه مي رساند در راستاي پوشش ريسک و حمايت از سرمايه گذاران محترم از روز شنبه مورخ 07 /04 /1393 عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت پتروشيمي شازند در بورس اوراق بهادار تهران با شرايط فايل پيوست آغاز مي شود.

ادامه...

اطلاعيه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهيه مي شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرايط واگذاري، قيمت پايه و تاريخ عرضه مي باشد.

ادامه...

اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت PDF و EXCEL ارائه مي‌گردد.

ادامه...

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم و اوراق مشارکت و اختيار فروش تبعي(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آمار کل معاملات، بيشترين هاي بورس و شاخص هاي تائيد شده مي باشد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند با توجه به برگزاري مجمع عادي ساليانه بانک صادرات ايران در تاريخ 31/04 /93 و تصويب سود نقدي (90ريال)، قيمت اعمال اوراق اختيار فروش تبعي هصادر310 به شرح فايل پيوست تغيير يافته است.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت اوراق اختيار فروش تبعي سهام در روز چهار شنبه مورخ 01 /05 /1393 به شرح فايل پيوست مي باشد.

ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.