آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۳/۵/۶  ۱۲:۵۵
 
RSS
اخبار
اطلاعيه ها
بيشترين بازديدها
ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۳
ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۳
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۳ )

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود شاخص هاي قيمت، معاملات به تفکيک بازار، صنعت، نوع معامله، مناطق و حقيقي و حقوقي، عرضه هاي دولتي، P/E ، ارزش بازار، کدهاي صادره و ...به صورت pdf براي ماه و انباشته گزارش مي گردد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند با توجه به برگزاري مجمع عادي ساليانه شرکت سايپا در تاريخ 31 /04 /93 و عدم تصويب سود نقدي و همچنين تصويب افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت در مجمع عمومي فوق العاده، قيمت و تعداد اعمال (سهميه هر کد معاملاتي) اوراق اختيار فروش تبعي هساپا310 به شرح فايل پيوست تغيير يافته است .

ادامه...

نمادهاي متوقف (که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آخرين ليست نمادهاي متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاريخ توقف مي باشد .

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه اي از کليه وقايع بازار، شاخص هاي روزانه بازار، تغييرات عملکرد بازار نسبت به روز کاري قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهاي بازگشايي شده، نمادهاي متوقف شده، گره معاملاتي و معاملات قرار دادهاي آتي گزارش مي گردد.

ادامه...

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم و اوراق مشارکت و اختيار فروش تبعي(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آمار کل معاملات، بيشترين هاي بورس و شاخص هاي تائيد شده مي باشد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت اوراق اختيار فروش تبعي سهام در روز دوشنبه مورخ 06 /05 /1393 به شرح فايل پيوست مي باشد.

ادامه...

اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت PDF و EXCEL ارائه مي‌گردد.

ادامه...

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم و اوراق مشارکت و اختيار فروش تبعي(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آمار کل معاملات، بيشترين هاي بورس و شاخص هاي تائيد شده مي باشد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند در راستاي اجراي دستورالعمل عرضه اوراق اختيار فروش تبعي براي سهام شركت‌ هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، چنانچه وضعيت اوراق اختيار فروش تبعي در زيان باشد (Out-Of-Money) ، متعهد عرضه الزامي به فروش اوراق مزبور نخواهد داشت.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند با توجه به برگزاري مجمع عادي ساليانه بانک تجارت در تاريخ 31 /04 /93 و تصويب سود نقدي (170ريال)، قيمت اعمال اوراق اختيار فروش تبعي هتجار310 به شرح فايل پيوست تغيير يافته است.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت اوراق اختيار فروش تبعي سهام در روز يک شنبه مورخ 05 /05 /1393 به شرح فايل پيوست مي باشد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود اطلاعات معاملات خريداران و فروشندگان به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت pdf و Excel گزارش مي گردد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه اي از کليه وقايع بازار، شاخص هاي روزانه بازار، تغييرات عملکرد بازار نسبت به روز کاري قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهاي بازگشايي شده، نمادهاي متوقف شده، گره معاملاتي و معاملات قرار دادهاي آتي گزارش مي گردد.

ادامه...

نمادهاي متوقف (که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آخرين ليست نمادهاي متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاريخ توقف مي باشد .

ادامه...

اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت PDF و EXCEL ارائه مي‌گردد.

ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.