آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۳/۹/۱  ۱۶:۴۵
 
RSS
اخبار
اطلاعيه ها
بيشترين بازديدها
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۲۸ / ۰۸ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۳
نگاهي به وضعيت بازار مورخ ۲۵ / ۰۸ / ۱۳۹۳
ليست نمادهاي متوقف تا تاريخ ۲۸ / ۰۸ / ۱۳۹۳

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم و اوراق بدهي و اختيار فروش تبعي(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آمار کل معاملات، بيشترين هاي بورس و شاخص هاي تائيد شده مي باشد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت اوراق اختيار فروش تبعي سهام در روز يک شنبه مورخ 02 /09 /1393 به شرح فايل پيوست مي باشد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شودآخرين سود پيش بيني شده و P/E به تفکيک شرکت ها به صورت ماهانه گزارش مي گردد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه اي از کليه وقايع بازار، شاخص هاي روزانه بازار، تغييرات عملکرد بازار نسبت به روز کاري قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهاي بازگشايي شده، نمادهاي متوقف شده، گره معاملاتي و معاملات قرار دادهاي آتي گزارش مي گردد.

ادامه...

نمادهاي متوقف (که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آخرين ليست نمادهاي متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاريخ توقف مي باشد .

ادامه...

در اين گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود معاملات شرکت هاي کارگزاري به تفکيك نوع معامله با 3 ترتيب "كل ارزش معاملات" ، "خرد و بلوك" و "معاملات برخط" از ابتداي سال گزارش مي گردد. جهت دسترسي به اطلاعات گزارش پيوست در قالب Excel مي توانيد به بانك اطلاعات كارگزاران واقع در صفحه بانك هاي اطلاعاتي مراجعه نمائيد.

ادامه...

در اين گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود معاملات شرکت هاي کارگزاري به تفکيك نوع معامله با 3 ترتيب "كل ارزش معاملات" ، "خرد و بلوك" و "معاملات برخط" براي ماه گزارش مي گردد. جهت دسترسي به اطلاعات گزارش پيوست در قالب Excel مي توانيد به بانك اطلاعات كارگزاران واقع در صفحه بانك هاي اطلاعاتي مراجعه نمائيد.

ادامه...

اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت PDF و EXCEL ارائه مي‌گردد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه معاملات بازار و آتي، شاخص ها و معاملات سهام و آتي به تفکيک شرکت براي هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش مي گردد.

ادامه...

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت اوراق اختيار فروش تبعي سهام در روز شنبه مورخ 01 /09 /1393 به شرح فايل پيوست مي باشد.

ادامه...

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهاي آتي سهم و اوراق بدهي و اختيار فروش تبعي(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آمار کل معاملات، بيشترين هاي بورس و شاخص هاي تائيد شده مي باشد.

ادامه...

نمادهاي متوقف (که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهيه مي شود) شامل آخرين ليست نمادهاي متوقف بازار نرمال، علت توقف و تاريخ توقف مي باشد .

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه اي از کليه وقايع بازار، شاخص هاي روزانه بازار، تغييرات عملکرد بازار نسبت به روز کاري قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهاي بازگشايي شده، نمادهاي متوقف شده، گره معاملاتي و معاملات قرار دادهاي آتي گزارش مي گردد.

ادامه...

در اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي شود خلاصه معاملات بازار و آتي، شاخص ها و معاملات سهام و آتي به تفکيک شرکت براي ماه به دو صورت pdf و Excel گزارش مي گردد.

ادامه...

اين گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهيه مي‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکيک حقيقي و حقوقي به دو صورت PDF و EXCEL ارائه مي‌گردد.

ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.