نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۹/۴ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۱,۷۸۷
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۵۶۹,۷۱۱
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۹/۶ قیمت آخرین معامله: ۱,۷۹۹ تغییر قیمت: ۲ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۹/۴ قیمت پایانی معاملات: ۱,۷۹۵ درصد تغییر: ۰.۱۱ تاثیر در شاخص: ۰.۰۴
قیمت آغازین: ۱,۷۹۹ بالاترین قیمت: ۱,۷۹۹ پایین‌ترین قیمت: ۱,۷۹۹ ق آخرین معامله روز قبل: ۱,۷۹۳
حجم معاملات: ۹۰,۰۰۰ ارزش معاملات (م ر): ۱۶۱.۹۱ تعداد معاملات: ۴    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۰۶۶ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۷۹۳    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۱,۷۰۷ ۱ ۱,۰۰۰
۱,۷۰۶ ۱ ۱,۰۰۰
۱,۷۰۴ ۱ ۱,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۱,۷۹۹ ۱ ۴,۱۱۴
۱,۸۰۰ ۱ ۳۲۴
۲,۰۱۹ ۱ ۵۹۹
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۹/۴ ۱۵۳ ۹۹۸,۳۹۲ ۱,۷۸۸ ۱,۷۹۰ ۱,۸۰۰ ۹ ۰.۵۱ ۸۹۵,۰۰۰ ۳۵
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۹/۴ ۲۶۹ ۵,۱۲۸,۲۶۲ ۵,۸۰۵ ۱,۱۲۸ ۱,۱۳۳ ۵ ۰.۴۵ ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۹/۴ ۴ ۹۰,۰۰۰ ۱۶۲ ۱,۷۹۵ ۱,۷۹۹ ۲ ۰.۱۱ ۱,۵۶۹,۷۱۱ ۶
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۹/۴ ۲ ۱,۴۱۰ ۲ ۱,۱۳۱ ۱,۱۲۰ ۰ ۰ ۴,۷۰۴,۹۶۰ ۴
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۹/۴ ۷۶ ۱,۲۵۳,۸۵۷ ۳,۲۷۶ ۲,۶۹۶ ۲,۶۱۳ (۵۴) (۱.۹۶) ۲۱,۵۶۸,۰۰۰ ۳
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۹/۳ ۲ ۶,۴۵۴ ۲۵ ۳,۸۲۹ ۳,۹۰۰ ۴ ۰.۱ ۵۵۱,۳۷۶ ۲۰
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۹/۲ ۲ ۳,۵۹۹ ۴۶ ۱۳,۴۴۲ ۱۲,۸۳۳ (۶۶) (۰.۴۹) ۷۲۸,۱۹۱ ۱۰
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۸/۱۷ ۱۵ ۴۳,۹۴۶ ۱۹۶ ۴,۶۳۵ ۴,۴۵۳ (۵۱) (۱.۰۹) ۳,۰۱۲,۷۵۰ ۱۱
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۸/۱۰ ۱ ۲۳۴ ۲ ۸,۹۹۹ ۸,۵۵۰ (۱) (۰.۰۱) ۳,۸۶۰,۵۷۱ ۲۰
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۸/۵ ۱ ۲۲۶ ۱ ۴,۸۸۷ ۴,۶۴۳ ۰ ۰ ۲۷,۳۶۷,۲۰۰ ۱۶
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.