نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۶/۹ ساعت ۱۴:۲۸
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۴,۰۲۶
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۸۹۲,۸۱۶
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۶/۹ قیمت آخرین معامله: ۳,۱۷۶ تغییر قیمت: (۱۳۲) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۶/۹ قیمت پایانی معاملات: ۳,۳۰۸ درصد تغییر: (۳.۹۹) تاثیر در شاخص: -
قیمت آغازین: ۳,۱۷۶ بالاترین قیمت: ۳,۱۷۶ پایین‌ترین قیمت: ۳,۱۷۶ ق آخرین معامله روز قبل: ۳,۳۰۸
حجم معاملات: ۵۰۰ ارزش معاملات (م ر): ۱.۵۹ تعداد معاملات: ۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۳۰۸    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۳,۱۷۶ ۷ ۱۳۹,۴۹۸
۳,۱۸۸ ۱ ۵۰
۳,۴۰۰ ۱ ۲۵,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۶/۹ ۲۸۹ ۱,۵۳۴,۳۴۱ ۲,۹۲۰ ۱,۹۰۳ ۱,۸۹۰ ۲۶ ۱.۳۹ ۹۵۱,۵۰۰ ۳۵
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۶/۹ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۲,۳۷۳ ۱۱,۸۷۹ ۰ ۰ ۵,۳۰۸,۰۱۷ ۲۴
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۶/۹ ۱ ۵۰۰ ۲ ۳,۳۰۸ ۳,۱۷۶ ۰ ۰ ۲,۸۹۲,۸۱۶ ۹
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۶/۹ ۴۵ ۷۹,۰۳۲ ۲۴۰ ۳,۱۲۶ ۳,۰۱۳ (۸) (۰.۲۶) ۵,۹۴۸,۷۷۸ ۹
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۶/۹ ۶۶ ۲۹۷,۴۷۵ ۱,۹۸۸ ۶,۸۹۶ ۶,۶۸۳ (۲۲) (۰.۳۲) ۵۵,۱۶۸,۰۰۰ ۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۶/۹ ۲۶۳ ۱,۹۹۱,۸۷۱ ۴,۹۲۶ ۲,۵۱۵ ۲,۴۵۸ (۱۰) (۰.۴) ۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۶/۸ ۱ ۳۷۵ ۴ ۱۱,۳۴۳ ۱۱,۷۹۲ ۴ ۰.۰۴ ۶۱۴,۴۸۲ ۱۱
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۶/۸ ۲ ۱,۶۸۵ ۱۲ ۷,۲۵۴ ۶,۹۶۴ ۰ ۰ ۴۰,۶۲۲,۴۰۰ ۱۹
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۶/۸ ۱ ۵۰۰ ۲ ۵,۲۰۳ ۴,۹۹۵ ۰ ۰ ۲,۶۰۱,۵۰۰ ۶
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۶/۸ ۱۱ ۳۸۵,۰۰۰ ۲,۵۹۷ ۶,۷۴۶ ۶,۷۰۰ (۱) (۰.۰۱) ۹۷۱,۴۲۴ ۳۹
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۴/۲۹ ۳ ۸,۵۰۰ ۲۲ ۲,۵۲۲ ۲,۶۲۱ ۱ ۰.۰۴ ۲,۰۱۷,۶۰۰ ۱۰۱
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.