نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۱/۵ ساعت ۱۶:۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۷,۰۲۶
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۲۲۱,۲۰۷
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۱/۷ قیمت آخرین معامله: ۲,۴۳۹ تغییر قیمت: ۰ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ قیمت پایانی معاملات: ۲,۵۴۰ درصد تغییر: ۰ تاثیر در شاخص: -
قیمت آغازین: ۲,۴۳۹ بالاترین قیمت: ۲,۴۳۹ پایین‌ترین قیمت: ۲,۴۳۹ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۵۴۰
حجم معاملات: ۵۰۰ ارزش معاملات (م ر): ۱.۲۲ تعداد معاملات: ۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۴,۳۸۶ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۵۴۰    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۴۳۹ ۶ ۶۹,۹۱۰
۲,۴۴۰ ۱ ۳۰,۲۸۷
۲,۶۰۰ ۱ ۱,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۱/۵ ۱۹ ۲۹,۲۳۶ ۱۲۵ ۴,۲۱۰ ۴,۲۷۱ ۱ ۰.۰۲ ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ ۵
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۱/۵ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۳,۰۹۱ ۱۳,۴۹۰ ۱ ۰.۰۱ ۷۰۹,۱۷۶ ۱۰
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۱/۵ ۱۸۸ ۱,۰۸۳,۲۵۹ ۲,۰۸۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۰ ۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۱/۵ ۱ ۲۰۰ ۱ ۶,۲۹۴ ۶,۰۴۳ ۰ ۰ ۳۵,۲۴۶,۴۰۰ ۲۰
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۲۱۰ ۱,۰۲۹,۷۷۹ ۱,۲۴۸ ۱,۲۱۲ ۱,۲۰۰ ۸ ۰.۶۶ ۶۰۶,۰۰۰ ۲۴
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۱ ۹۶ ۱ ۱۰,۹۶۰ ۱۰,۵۲۲ ۰ ۰ ۴,۷۰۱,۸۴۰ ۲۴
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ۴۸ ۲۷۸,۲۳۹ ۶۲۲ ۲,۲۱۶ ۲,۲۷۷ ۱۱ ۰.۵ ۴,۲۱۷,۰۴۸ ۷
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱ ۵۰۰ ۱ ۲,۵۴۰ ۲,۴۳۹ ۰ ۰ ۲,۲۲۱,۲۰۷ ۸
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱ ۱۰۰ ۰ ۵,۰۲۳ ۴,۸۲۳ ۰ ۰ ۲,۵۱۱,۵۰۰ ۱۲
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۵۱ ۱,۲۸۸,۷۱۰ ۴,۹۵۵ ۳,۸۴۵ ۳,۸۴۵ ۰ ۰ ۵۵۳,۶۸۰ ۲۰
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.