نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۱,۶۰۴
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۴۷۳,۰۶۱
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۹/۲۹ قیمت آخرین معامله: ۲,۹۳۸ تغییر قیمت: ۳ حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۹/۲۹ قیمت پایانی معاملات: ۲,۸۲۸ درصد تغییر: ۰.۱۱ تاثیر در شاخص: ۰.۰۶
قیمت آغازین: ۲,۸۰۰ بالاترین قیمت: ۲,۹۳۸ پایین‌ترین قیمت: ۲,۸۰۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۸۲۵
حجم معاملات: ۹۶,۹۹۳ ارزش معاملات (م ر): ۲۷۶.۲۲ تعداد معاملات: ۲۹    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۲۵    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۸۰۳ ۱ ۹۴۸
۲,۸۰۱ ۱ ۵۰۰
۲,۸۰۰ ۱ ۶۲۴
قیمتتعدادحجم
۳,۰۷۰ ۱ ۶,۶۲۶
۳,۰۸۰ ۱ ۴۲۰
۳,۱۴۸ ۱ ۱,۲۳۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۹۵ ۴۷۱,۵۰۳ ۶۷۸ ۱,۴۳۷ ۱,۴۴۹ ۴۳ ۳.۰۸ ۷۱۸,۵۰۰ ۴۶
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۷ ۴,۴۳۹ ۵۹ ۱۳,۲۳۴ ۱۳,۵۰۰ ۱۸ ۰.۱۴ ۷۱۶,۹۲۳ ۱۳
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۲۹ ۹۶,۹۹۳ ۲۷۶ ۲,۸۲۸ ۲,۹۳۸ ۳ ۰.۱۱ ۲,۴۷۳,۰۶۱ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۱ ۳,۱۲۸ ۱۰ ۳,۲۴۲ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۹۳,۶۰۰ ۱۳۰
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۱۹۵ ۱,۱۸۰,۵۱۶ ۲,۵۴۱ ۲,۱۸۸ ۲,۱۷۰ (۴) (۰.۱۸) ۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۸۰ ۲۲۲,۴۹۷ ۱,۳۲۷ ۶,۱۹۵ ۵,۹۶۴ (۱۷) (۰.۲۷) ۴۹,۵۶۰,۰۰۰ ۴
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۲ ۸,۹۹۰ ۴۲ ۴,۸۹۴ ۴,۷۱۳ (۱۵) (۰.۳۱) ۷۰۴,۷۳۶ ۲۸
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۳۳ ۳۴۸,۷۲۰ ۱,۰۱۵ ۲,۹۸۸ ۲,۹۱۱ (۴۴) (۱.۴۵) ۵,۶۸۶,۱۶۴ ۹
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۹/۲۶ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۲,۳۴۰ ۱۱,۸۴۷ ۰ ۰ ۵,۲۹۳,۸۶۰ ۲۷
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۹/۲۵ ۲ ۱,۴۱۴ ۹ ۶,۹۵۶ ۶,۶۷۸ ۰ ۰ ۳۸,۹۵۳,۶۰۰ ۱۸
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۹/۱۱ ۱ ۳۷۰ ۲ ۵,۰۵۶ ۴,۸۵۴ ۰ ۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰ ۱۰
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.