نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۲/۱ ساعت ۱۶:۱۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۶,۴۷۲
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۳,۴۶۴,۷۳۳
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۲/۱ قیمت آخرین معامله: ۴,۰۴۹ تغییر قیمت: (۶۵) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۲/۱ قیمت پایانی معاملات: ۳,۹۶۲ درصد تغییر: (۱.۵۸) تاثیر در شاخص: (۲.۷۳)
قیمت آغازین: ۳,۹۵۰ بالاترین قیمت: ۴,۰۵۰ پایین‌ترین قیمت: ۳,۹۵۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۴,۱۱۴
حجم معاملات: ۹۰۱,۳۵۰ ارزش معاملات (م ر): ۳,۵۷۰.۸۲ تعداد معاملات: ۹۸    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۹۶۲    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۴,۱۲۰ ۶ ۳۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۱ ۱ ۲,۵۰۰
۳,۹۵۰ ۱ ۳۰۰
قیمتتعدادحجم
۴,۱۲۰ ۳ ۶,۵۲۸
۴,۲۲۰ ۱ ۱,۵۰۰
۴,۲۷۰ ۱ ۴,۵۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۲/۱ ۲۰۷ ۴,۱۹۰,۵۴۵ ۲۷,۹۴۳ ۶,۶۶۸ ۶,۶۶۸ ۲۵۶ ۳.۹۹ ۲,۸۶۰,۵۷۲ ۱۱
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۲/۱ ۱۶۸ ۱,۲۶۴,۷۷۶ ۱,۹۴۵ ۱,۵۳۸ ۱,۵۴۲ ۵۵ ۳.۷۱ ۷۶۹,۰۰۰ ۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۲/۱ ۷۹۲ ۱۶,۷۵۰,۸۵۰ ۶۹,۷۵۲ ۴,۱۶۴ ۴,۱۷۹ ۱۴۵ ۳.۶۱ ۱۴۹,۹۰۴,۰۰۰ ۵
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۲/۱ ۱۷ ۴۷,۲۷۱ ۵۴۶ ۱۱,۵۵۰ ۱۱,۶۰۸ ۳۸۸ ۳.۴۸ ۶۲۵,۶۹۶ ۱۳
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۲/۱ ۲۹۶ ۲,۴۶۷,۹۳۱ ۲۲,۸۹۱ ۹,۱۹۹ ۹,۲۹۸ ۲۵۸ ۲.۸۹ ۷۳,۵۹۲,۰۰۰ ۵
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۲/۱ ۱۲ ۲۱,۷۱۳ ۹۱ ۴,۰۶۲ ۴,۱۹۳ ۳۰ ۰.۷۴ ۵۸۴,۹۲۸ ۱۴
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۲/۱ ۲ ۳۰۵ ۳ ۹,۰۰۹ ۹,۳۶۹ ۰ ۰ ۲,۷۰۲,۷۰۰ ۶
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۲/۱ ۷۱ ۲۲۵,۷۳۹ ۲,۱۲۹ ۹,۴۴۲ ۹,۸۲۱ (۲) (۰.۰۲) ۳۹,۶۵۶,۴۰۰ ۱۷
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۲/۱ ۲۳ ۱۴۸,۸۲۹ ۵۷۸ ۴,۰۲۲ ۳,۸۸۶ (۲۵) (۰.۶۲) ۷,۶۵۳,۸۶۶ ۹
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۲/۱ ۹۸ ۹۰۱,۳۵۰ ۳,۵۷۱ ۳,۹۶۲ ۴,۰۴۹ (۱۵۲) (۳.۶۹) ۳,۴۶۴,۷۳۳ ۲
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱ ۱۰۰ ۰ ۲,۱۸۲ ۲,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۷۴۵,۶۰۰ ۶۶
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.