نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۸/۳ ساعت ۱۴:۳۳
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: --
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۶۹۲,۵۵۸
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۸/۳ قیمت آخرین معامله: ۳,۰۱۸ تغییر قیمت: (۶۸) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۸/۳ قیمت پایانی معاملات: ۳,۰۷۹ درصد تغییر: (۲.۲) تاثیر در شاخص: (۰.۱۴)
قیمت آغازین: ۲,۹۸۰ بالاترین قیمت: ۳,۰۵۵ پایین‌ترین قیمت: ۲,۹۸۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۳,۰۸۶
حجم معاملات: ۹۳,۲۵۱ ارزش معاملات (م ر): ۲۸۳.۱۱ تعداد معاملات: ۱۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۰۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۳,۰۰۶ ۱ ۵,۰۰۰
۲,۹۸۰ ۱ ۸۰۶
۲,۹۶۳ ۱ ۲,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۳,۱۶۵ ۱ ۶,۰۰۰
۳,۱۹۰ ۱ ۹,۰۰۰
۳,۲۲۰ ۱ ۹,۱۹۲
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۸/۳ ۱۵۱ ۱,۱۲۲,۶۱۷ ۳,۹۵۰ ۳,۵۱۹ ۳,۵۲۰ ۱۲۹ ۳.۸۱ ۶,۶۹۶,۶۵۷ ۱۱
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۸/۳ ۴ ۱۳,۷۶۰ ۱۷۷ ۱۲,۵۲۶ ۱۲,۸۶۳ ۱۵۷ ۱.۲۷ ۶۷۸,۵۶۹ ۱۳
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۸/۳ ۲ ۴۷۶ ۳ ۵,۹۳۵ ۵,۶۹۹ (۱) (۰.۰۲) ۸۵۴,۶۴۰ ۳۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۸/۳ ۱۹ ۴۱,۷۹۳ ۲۸۳ ۷,۰۵۰ ۶,۷۷۵ (۷) (۰.۱) ۳۹,۴۸۰,۰۰۰ ۱۹
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۸/۳ ۱۱ ۹۳,۲۵۱ ۲۸۳ ۳,۰۷۹ ۳,۰۱۸ (۷) (۰.۲۳) ۲,۶۹۲,۵۵۸ ۸
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۸/۳ ۱۰۴ ۳۳۸,۶۳۵ ۲,۲۲۲ ۶,۷۴۴ ۶,۵۷۵ (۲۲) (۰.۳۳) ۵۳,۹۵۲,۰۰۰ ۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۸/۳ ۲۳۸ ۲,۰۵۴,۵۹۶ ۵,۳۷۷ ۲,۶۵۵ ۲,۶۰۶ (۹) (۰.۳۴) ۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۷/۳۰ ۳۰۰ ۲,۲۹۷,۶۷۰ ۴,۰۵۵ ۱,۷۶۵ ۱,۷۷۹ (۶۸) (۳.۷۱) ۸۸۲,۵۰۰ ۳۲
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۷/۲۹ ۱۱ ۱۰,۸۳۲ ۵۳ ۵,۱۳۸ ۴,۹۳۹ (۶) (۰.۱۲) ۲,۵۶۹,۰۰۰ ۶
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۷/۲۸ ۴ ۳,۵۳۸ ۴۲ ۱۲,۳۶۳ ۱۱,۸۷۴ (۵) (۰.۰۴) ۵,۳۰۳,۷۲۷ ۲۴
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۴/۲۹ ۳ ۸,۵۰۰ ۲۲ ۲,۵۲۲ ۲,۶۲۱ ۱ ۰.۰۴ ۲,۰۱۷,۶۰۰ ۱۰۱
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.