نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۶/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۳,۶۲۳
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۷۲۴,۴۹۶
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۶/۱۱ قیمت آخرین معامله: ۱,۸۷۶ تغییر قیمت: (۲) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۶/۱۱ قیمت پایانی معاملات: ۱,۹۷۲ درصد تغییر: (۰.۱) تاثیر در شاخص: (۰.۰۴)
قیمت آغازین: ۱,۸۷۶ بالاترین قیمت: ۱,۸۷۶ پایین‌ترین قیمت: ۱,۸۷۶ ق آخرین معامله روز قبل: ۱,۹۷۴
حجم معاملات: ۵,۵۲۰ ارزش معاملات (م ر): ۱۰.۳۶ تعداد معاملات: ۵    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۳۰۷ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۹۷۲    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۱,۹۹۸ ۱ ۱,۰۰۰
۲,۰۷۲ ۱ ۱۱,۱۸۸
۲,۰۷۹ ۱ ۳,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۶/۱۱ ۲۵۹ ۱,۸۱۲,۸۵۲ ۲,۸۵۹ ۱,۵۷۷ ۱,۵۸۳ ۳۹ ۲.۵۴ ۷۸۸,۵۰۰ ۳۱
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۶/۱۱ ۱ ۱۰۰ ۰ ۴,۱۰۱ ۳,۹۰۰ ۰ ۰ ۵۹۰,۵۴۴ ۲۱
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۶/۱۱ ۵ ۵,۵۲۰ ۱۰ ۱,۹۷۲ ۱,۸۷۶ (۲) (۰.۱) ۱,۷۲۴,۴۹۶ ۶
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۶/۱۱ ۱ ۱,۵۸۴ ۲۲ ۱۴,۴۷۴ ۱۳,۷۸۳ (۳۴) (۰.۲۳) ۷۸۴,۰۹۷ ۱۱
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۶/۱۱ ۵۶ ۳۴۷,۳۵۹ ۴۴۴ ۱,۳۳۱ ۱,۲۷۸ (۱۴) (۱.۰۴) ۵,۵۳۶,۹۶۰ ۴
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۵/۴ ۳ ۲,۰۰۰ ۹ ۴,۶۸۷ ۴,۴۵۵ (۲) (۰.۰۴) ۲,۳۴۳,۵۰۰ ۱۱
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۵/۴ ۲۵ ۱۲۱,۹۱۹ ۴۰۴ ۳,۴۲۹ ۳,۳۱۸ (۵) (۰.۱۵) ۲۷,۴۳۲,۰۰۰ ۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۴/۳۱ ۱ ۵,۰۰۰ ۲۷ ۵,۷۱۸ ۵,۴۳۴ (۱) (۰.۰۲) ۳۲,۰۲۰,۸۰۰ ۱۸
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۴/۲۴ ۱ ۲۰۰ ۲ ۱۱,۱۴۰ ۱۰,۵۸۴ (۱) (۰.۰۱) ۴,۷۷۹,۰۶۰ ۲۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۴/۲۴ ۹۶۶ ۱۰,۸۵۰,۸۶۰ ۲۰,۰۲۲ ۱,۸۴۵ ۱,۸۶۰ (۴۱) (۲.۱۷) ۹۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.