نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۴,۲۵۴
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۵۸۴,۵۷۸
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ قیمت آخرین معامله: ۱,۸۱۹ تغییر قیمت: (۱۹) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ قیمت پایانی معاملات: ۱,۸۱۲ درصد تغییر: (۱.۰۴) تاثیر در شاخص: (۰.۳۹)
قیمت آغازین: ۱,۸۰۴ بالاترین قیمت: ۱,۸۲۸ پایین‌ترین قیمت: ۱,۷۵۲ ق آخرین معامله روز قبل: ۱,۸۳۱
حجم معاملات: ۱۹۰,۶۳۳ ارزش معاملات (م ر): ۳۴۲.۴۰ تعداد معاملات: ۴۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۱,۷۸۵ ۳ ۲,۵۰۰
۱,۷۸۲ ۱ ۱۰,۰۰۰
۱,۷۸۰ ۱ ۲,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۱,۸۱۹ ۱ ۴,۲۰۰
۱,۸۲۰ ۱ ۱۴,۵۳۸
۱,۸۲۲ ۱ ۵,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۲۳ ۲۳,۶۷۸ ۳۱۳ ۱۳,۱۵۰ ۱۳,۲۸۰ ۱۳۸ ۱.۰۶ ۷۱۲,۳۷۲ ۱۰
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۲۳ ۸۱,۵۴۱ ۴۲۳ ۴,۹۷۱ ۵,۲۱۰ ۹ ۰.۱۸ ۳۹,۷۶۸,۰۰۰ ۱۶
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۲ ۲,۰۰۰ ۶ ۲,۹۵۲ ۲,۸۰۶ (۱) (۰.۰۳) ۱,۹۱۸,۸۰۰ ۷
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۶۸۴ ۱۳,۰۰۵,۲۹۰ ۱۸,۷۴۹ ۱,۴۴۲ ۱,۴۵۰ (۱) (۰.۰۷) ۱۰۸,۱۵۰,۰۰۰ ۳
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۹۵ ۱,۲۸۴,۳۲۲ ۲,۶۷۵ ۲,۰۸۳ ۲,۰۸۰ (۲) (۰.۱) ۸,۶۶۵,۲۸۰ ۶
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۹ ۵۴,۹۲۸ ۵۴۹ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۰۱ (۲۳) (۰.۲۳) ۴,۳۱۱,۴۵۰ ۲۲
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۴۱ ۱۹۰,۶۳۳ ۳۴۲ ۱,۸۱۲ ۱,۸۱۹ (۱۹) (۱.۰۴) ۱,۵۸۴,۵۷۸ ۶
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۳۵۷ ۲,۶۸۰,۳۹۹ ۱۱,۳۸۵ ۴,۲۴۷ ۴,۱۶۰ (۷۴) (۱.۷۱) ۲,۱۲۳,۵۰۰ ۸۳
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱ ۵۰۰ ۲ ۴,۸۶۳ ۴,۶۲۱ (۱) (۰.۰۲) ۷۰۰,۲۷۲ ۲۵
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۲۳۴ ۳,۷۳۳,۹۰۱ ۱۳,۰۱۵ ۳,۴۸۶ ۳,۴۳۱ ۲۷ ۰.۷۸ ۵۰,۴۴۹,۳۹۰ ۴
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ ۲,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.