نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۹/۱ ساعت ۱۶:۳۲
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۴,۶۰۷
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۶۹۳,۴۳۲
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۹/۲ قیمت آخرین معامله: ۲,۹۷۸ تغییر قیمت: (۲۲) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۹/۱ قیمت پایانی معاملات: ۳,۰۸۰ درصد تغییر: (۰.۷۱) تاثیر در شاخص: (۰.۴۳)
قیمت آغازین: ۲,۹۸۶ بالاترین قیمت: ۲,۹۸۷ پایین‌ترین قیمت: ۲,۹۷۸ ق آخرین معامله روز قبل: ۳,۱۰۲
حجم معاملات: ۱۲۴,۲۸۴ ارزش معاملات (م ر): ۳۷۰.۴۰ تعداد معاملات: ۳۰    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۰۵۵    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۹۵۰ ۱ ۵,۹۴۱
۲,۹۴۰ ۱ ۳,۰۵۹
قیمتتعدادحجم
۳,۱۴۰ ۱ ۱,۰۰۰
۳,۱۸۴ ۱ ۵,۵۰۰
۳,۱۸۷ ۱ ۲,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۹/۱ ۱ ۱,۴۹۰ ۱۰ ۶,۹۵۸ ۶,۶۸۰ ۰ ۰ ۳۸,۹۶۴,۸۰۰ ۱۸
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۹/۱ ۴ ۲,۷۷۲ ۱۳ ۵,۰۶۰ ۴,۸۵۹ (۱) (۰.۰۲) ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۰
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۹/۱ ۱۱ ۹۱,۶۷۳ ۲۹۳ ۳,۲۱۳ ۳,۲۰۰ (۲) (۰.۰۶) ۲,۵۷۰,۴۰۰ ۱۲۹
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۹/۱ ۹ ۳,۱۵۸ ۴۳ ۱۳,۷۴۶ ۱۳,۵۰۰ (۱۹) (۰.۱۴) ۷۴۴,۶۵۹ ۱۴
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۹/۱ ۱۰۳ ۲۶۶,۸۷۰ ۱,۷۳۲ ۶,۶۱۴ ۶,۵۰۹ (۱۱) (۰.۱۷) ۵۲,۹۱۲,۰۰۰ ۴
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۹/۱ ۲۹ ۳۴۸,۵۷۳ ۱,۱۶۶ ۳,۳۶۱ ۳,۳۶۰ (۱۰) (۰.۳) ۶,۳۹۵,۹۸۳ ۱۰
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۹/۱ ۴۱۲ ۲,۹۶۳,۰۰۹ ۷,۲۵۴ ۲,۴۸۹ ۲,۴۴۰ (۱۶) (۰.۶۴) ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۹/۱ ۳۰ ۱۲۴,۲۸۴ ۳۷۰ ۳,۰۸۰ ۲,۹۷۸ (۲۲) (۰.۷۱) ۲,۶۹۳,۴۳۲ ۷
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۹/۱ ۲۹۶ ۲,۰۳۰,۵۶۶ ۳,۵۱۵ ۱,۷۳۱ ۱,۷۲۰ (۲۷) (۱.۵۴) ۸۶۵,۵۰۰ ۵۶
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۹/۱ ۹ ۱۱۵,۴۱۴ ۶۲۷ ۵,۴۳۶ ۵,۴۳۶ (۲۲۶) (۳.۹۹) ۷۸۲,۷۸۴ ۳۱
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۸/۲۸ ۴ ۴۰۰ ۵ ۱۲,۳۶۱ ۱۱,۸۶۸ (۱) (۰.۰۱) ۵,۳۰۲,۸۶۹ ۲۷
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.