نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۲/۸ ساعت ۱۶:۳۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۸,۴۴۹
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۲۲۶,۴۵۴
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۲/۸ قیمت آخرین معامله: ۲,۴۴۷ تغییر قیمت: (۲) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۲/۵ قیمت پایانی معاملات: ۲,۵۴۶ درصد تغییر: (۰.۰۸) تاثیر در شاخص: (۰.۰۴)
قیمت آغازین: ۲,۴۴۷ بالاترین قیمت: ۲,۴۴۷ پایین‌ترین قیمت: ۲,۴۴۷ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۵۴۸
حجم معاملات: ۶,۱۷۹ ارزش معاملات (م ر): ۱۵.۱۲ تعداد معاملات: ۵    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۴,۰۱۴ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۴۶۷    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۴۴۵ ۴ ۹۹,۸۲۱
۲,۴۴۶ ۱ ۲,۶۵۱
۲,۴۴۸ ۲ ۱۱,۹۶۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۲/۸ ۲ ۴,۶۳۵ ۲۸ ۶,۲۶۱ ۶,۰۱۲ (۱) (۰.۰۲) ۳۵,۰۶۱,۶۰۰ ۲۰
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۲/۸ ۳۲ ۶۳,۴۹۰ ۱۰۸ ۱,۷۱۹ ۱,۷۰۳ (۱) (۰.۰۶) ۷,۱۵۱,۰۴۰ ۵
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۲/۸ ۴ ۵,۷۶۰ ۲۱ ۳,۸۲۰ ۳,۷۰۱ (۵) (۰.۱۳) ۵۵۰,۰۸۰ ۲۰
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۲/۸ ۱ ۵,۰۰۰ ۶۳ ۱۲,۷۶۰ ۱۲,۵۰۰ (۳۸) (۰.۳) ۶۹۱,۲۴۵ ۱۰
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۲/۸ ۳۴۸ ۱,۹۶۳,۳۶۳ ۳,۹۰۵ ۲,۰۱۱ ۱,۹۸۶ (۱۶) (۰.۷۹) ۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰ ۴
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۲/۸ ۶۸ ۴۵۶,۹۱۷ ۲,۰۹۶ ۴,۷۳۷ ۴,۵۸۸ (۴۲) (۰.۸۸) ۳۷,۸۹۶,۰۰۰ ۶
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۲/۸ ۱۳۸ ۱,۰۲۴,۱۸۸ ۱,۱۶۸ ۱,۱۴۰ ۱,۱۲۵ (۲۱) (۱.۸۱) ۵۷۰,۰۰۰ ۲۲
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۲/۵ ۵ ۶,۱۷۹ ۱۵ ۲,۵۴۶ ۲,۴۴۷ (۲) (۰.۰۸) ۲,۲۲۶,۴۵۴ ۸
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۱/۲۴ ۲ ۶,۵۱۹ ۶۶ ۱۰,۶۰۴ ۱۰,۱۹۶ (۱۶) (۰.۱۵) ۴,۵۴۹,۱۱۶ ۲۳
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۱/۲۴ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳۸ ۴,۹۱۶ ۴,۷۶۸ (۵۰) (۱.۰۱) ۲,۴۵۸,۰۰۰ ۱۲
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.