نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۸/۷ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۵,۵۷۵
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۶۸۲,۹۳۹
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۸/۱۰ قیمت آخرین معامله: ۳,۰۷۰ تغییر قیمت: (۷) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۸/۷ قیمت پایانی معاملات: ۳,۰۶۸ درصد تغییر: (۰.۲۳) تاثیر در شاخص: (۰.۱۴)
قیمت آغازین: ۳,۰۲۰ بالاترین قیمت: ۳,۰۷۰ پایین‌ترین قیمت: ۳,۰۲۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۳,۰۷۵
حجم معاملات: ۱۰۰,۴۲۰ ارزش معاملات (م ر): ۳۰۳.۷۹ تعداد معاملات: ۵    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۰۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۳,۰۱۱ ۱ ۶,۰۰۰
۳,۰۱۰ ۱ ۸۰
۳,۰۰۲ ۱ ۵,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۳,۱۸۹ ۱ ۱,۱۰۰
۳,۱۹۰ ۱ ۹,۰۰۰
۳,۱۹۸ ۶ ۱,۸۶۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۸/۷ ۲۶ ۵۳,۲۰۲ ۷۱۴ ۱۳,۴۲۰ ۱۳,۴۲۹ ۵۰۷ ۳.۹۳ ۷۲۶,۹۹۹ ۱۴
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۸/۷ ۱۴۴ ۳,۱۷۶,۵۴۱ ۱۰,۶۴۸ ۳,۳۵۲ ۳,۳۶۴ ۱۹ ۰.۵۷ ۶,۳۷۸,۸۵۶ ۱۰
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۸/۷ ۶۸ ۲۱۴,۷۵۴ ۱,۴۰۹ ۶,۶۶۶ ۶,۵۶۳ (۷) (۰.۱) ۵۳,۳۲۸,۰۰۰ ۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۸/۷ ۲۲ ۷۸,۲۲۳ ۵۲۸ ۷,۰۲۴ ۶,۷۵۶ (۱۳) (۰.۱۸) ۳۹,۳۳۴,۴۰۰ ۱۸
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۸/۷ ۵ ۱۰۰,۴۲۰ ۳۰۴ ۳,۰۶۸ ۳,۰۷۰ (۷) (۰.۲۳) ۲,۶۸۲,۹۳۹ ۸
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۸/۷ ۴۲۸ ۳,۷۹۹,۷۴۴ ۹,۸۸۴ ۲,۶۳۰ ۲,۶۱۰ (۱۵) (۰.۵۷) ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۸/۷ ۳۴۰ ۲,۸۴۱,۵۸۱ ۴,۹۸۳ ۱,۷۵۴ ۱,۷۴۰ (۱۱) (۰.۶۲) ۸۷۷,۰۰۰ ۳۲
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۸/۶ ۶ ۱۳,۴۲۹ ۶۶ ۵,۱۳۱ ۴,۹۳۳ (۷) (۰.۱۴) ۲,۵۶۵,۵۰۰ ۶
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۸/۳ ۲ ۴۷۶ ۳ ۵,۹۳۵ ۵,۶۹۹ (۱) (۰.۰۲) ۸۵۴,۶۴۰ ۳۴
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۷/۲۸ ۴ ۳,۵۳۸ ۴۲ ۱۲,۳۶۳ ۱۱,۸۷۴ (۵) (۰.۰۴) ۵,۳۰۳,۷۲۷ ۲۴
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۴/۲۹ ۳ ۸,۵۰۰ ۲۲ ۲,۵۲۲ ۲,۶۲۱ ۱ ۰.۰۴ ۲,۰۱۷,۶۰۰ ۱۰۱
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.