نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۳/۶ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۷,۱۵۵
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۰۶۲,۰۵۰
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۳/۸ قیمت آخرین معامله: ۲,۲۹۵ تغییر قیمت: (۵۷) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۳/۶ قیمت پایانی معاملات: ۲,۳۵۸ درصد تغییر: (۲.۳۶) تاثیر در شاخص: (۱.۱۳)
قیمت آغازین: ۲,۳۲۰ بالاترین قیمت: ۲,۳۲۰ پایین‌ترین قیمت: ۲,۲۹۵ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۴۱۵
حجم معاملات: ۱۶۶,۴۹۱ ارزش معاملات (م ر): ۳۸۲.۲۷ تعداد معاملات: ۱۹    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۹۳۵ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۳۵۸    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۲۹۵ ۱ ۳۹,۳۷۵
۲,۵۳۴ ۱ ۴,۰۰۰
۲,۶۰۰ ۱ ۵۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۳/۶ ۵ ۸,۸۳۱ ۳۶ ۳,۸۵۷ ۴,۰۳۶ ۱۳ ۰.۳۴ ۵۵۵,۴۰۸ ۲۰
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۳/۶ ۸۱۳ ۲,۲۹۷,۴۰۷ ۴,۶۰۸ ۲,۰۰۵ ۲,۰۰۳ ۱ ۰.۰۵ ۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰ ۴
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۳/۶ ۲۵ ۸۲,۶۵۸ ۳۷۰ ۴,۵۰۲ ۴,۵۰۰ (۱) (۰.۰۲) ۳۶,۰۱۶,۰۰۰ ۶
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۳/۶ ۱ ۲۲۳ ۳ ۱۲,۲۰۴ ۱۱,۵۹۷ (۳) (۰.۰۲) ۶۶۱,۱۲۵ ۹
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۳/۶ ۷ ۱۲,۷۰۳ ۲۰ ۱,۶۲۳ ۱,۵۴۳ (۱) (۰.۰۶) ۶,۷۵۱,۶۸۰ ۵
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۳/۶ ۱۱۲ ۶۴۳,۴۸۷ ۷۰۸ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ (۱) (۰.۰۹) ۵۵۰,۰۰۰ ۲۲
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۳/۶ ۲۸ ۲۸,۶۱۷ ۲۹۳ ۱۰,۵۱۳ ۱۰,۲۵۰ (۵۶) (۰.۵۳) ۴,۵۱۰,۰۷۷ ۲۳
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۳/۶ ۱۹ ۱۶۶,۴۹۱ ۳۸۲ ۲,۳۵۸ ۲,۲۹۵ (۵۷) (۲.۳۶) ۲,۰۶۲,۰۵۰ ۷
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۳/۴ ۱۰ ۱۷,۶۳۴ ۱۰۰ ۵,۹۸۱ ۵,۶۸۵ (۳) (۰.۰۵) ۳۳,۴۹۳,۶۰۰ ۱۹
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۱/۲۴ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳۸ ۴,۹۱۶ ۴,۷۶۸ (۵۰) (۱.۰۱) ۲,۴۵۸,۰۰۰ ۱۲
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.