نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۶/۲۶ ساعت ۱۶:۲۷
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: --
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۷۷۳,۸۸۶
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۶/۲۷ قیمت آخرین معامله: ۳,۱۱۰ تغییر قیمت: (۷۵) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۶/۲۶ قیمت پایانی معاملات: ۳,۱۷۲ درصد تغییر: (۲.۳۵) تاثیر در شاخص: (۰.۲۵)
قیمت آغازین: ۳,۳۱۲ بالاترین قیمت: ۳,۳۱۲ پایین‌ترین قیمت: ۳,۰۵۸ ق آخرین معامله روز قبل: ۳,۱۸۵
حجم معاملات: ۱۲۶,۵۰۰ ارزش معاملات (م ر): ۳۹۴.۰۵ تعداد معاملات: ۱۵    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۱۷۲    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۳,۳۱۲ ۱ ۳,۱۰۶
۳,۴۲۰ ۱ ۴,۰۰۰
۳,۴۵۰ ۱ ۱,۶۴۵
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۱ ۷,۰۳۰ ۸۴ ۱۱,۵۶۰ ۱۱,۹۴۵ ۷۴ ۰.۶۴ ۶۲۶,۲۳۸ ۱۲
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۲ ۲,۴۳۰ ۱۷ ۷,۲۵۴ ۶,۹۶۴ ۰ ۰ ۴۰,۶۲۲,۴۰۰ ۱۹
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۱۴ ۳۴۷,۲۳۳ ۲,۲۱۸ ۶,۳۸۸ ۶,۱۳۴ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۷۲ ۳۷
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۳۰ ۳۹,۱۹۰ ۱۱۳ ۲,۹۶۸ ۲,۹۳۴ (۳) (۰.۱) ۵,۶۴۸,۱۰۴ ۹
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۹۶ ۲۴۴,۴۵۲ ۱,۶۳۷ ۶,۷۹۷ ۶,۷۰۰ (۸) (۰.۱۲) ۵۴,۳۷۶,۰۰۰ ۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۲۲۳ ۱,۲۲۸,۱۹۴ ۳,۱۰۰ ۲,۵۵۱ ۲,۵۲۹ (۴) (۰.۱۶) ۱۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ۵
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۱۵ ۱۲۶,۵۰۰ ۳۹۴ ۳,۱۷۲ ۳,۱۱۰ (۱۳) (۰.۴۱) ۲,۷۷۳,۸۸۶ ۹
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۶/۲۶ ۹۸ ۵۹۷,۲۰۴ ۱,۰۱۹ ۱,۷۰۶ ۱,۷۱۳ (۳۴) (۱.۹۵) ۸۵۳,۰۰۰ ۳۱
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۶/۱۸ ۱ ۸۴ ۱ ۱۲,۳۷۱ ۱۱,۸۷۷ ۰ ۰ ۵,۳۰۷,۱۵۹ ۲۴
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۶/۱۶ ۱ ۱,۰۰۰ ۵ ۵,۲۰۱ ۴,۹۹۴ (۱) (۰.۰۲) ۲,۶۰۰,۵۰۰ ۶
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۴/۲۹ ۳ ۸,۵۰۰ ۲۲ ۲,۵۲۲ ۲,۶۲۱ ۱ ۰.۰۴ ۲,۰۱۷,۶۰۰ ۱۰۱
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.