نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۷/۲۸ ساعت ۱۶:۱۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۹,۵۹۹
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۸۹۶,۷۷۱
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۸/۱ قیمت آخرین معامله: ۲,۱۹۲ تغییر قیمت: ۲۵ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۷/۲۸ قیمت پایانی معاملات: ۲,۱۶۹ درصد تغییر: ۱.۱۷ تاثیر در شاخص: ۰.۵۳
قیمت آغازین: ۲,۱۳۶ بالاترین قیمت: ۲,۱۹۵ پایین‌ترین قیمت: ۲,۱۳۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۱۴۴
حجم معاملات: ۴۲۲,۸۷۹ ارزش معاملات (م ر): ۹۱۷.۱۴ تعداد معاملات: ۹۰    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۱۵۵ ۱ ۹,۲۳۶
۲,۱۴۵ ۱ ۱,۳۰۰
۲,۱۳۵ ۳ ۹۰,۵۰۰
قیمتتعدادحجم
۲,۱۵۵ ۱ ۴,۰۰۰
۲,۱۹۵ ۱ ۸,۳۶۳
۲,۲۰۷ ۱ ۲۲,۹۴۷
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۲۰۸ ۱,۶۹۳,۴۹۸ ۳,۲۶۳ ۱,۹۲۷ ۱,۹۲۴ ۳۲ ۱.۶۹ ۸,۰۱۶,۳۲۰ ۶
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۶ ۳۴,۲۹۶ ۱۵۴ ۴,۳۴۳ ۴,۴۹۶ ۶۱ ۱.۴۲ ۶۲۵,۳۹۲ ۲۳
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۹۰ ۴۲۲,۸۷۹ ۹۱۷ ۲,۱۶۹ ۲,۱۹۲ ۲۵ ۱.۱۷ ۱,۸۹۶,۷۷۱ ۷
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۱,۱۶۵ ۱۸,۸۹۴,۲۰۰ ۲۳,۱۰۰ ۱,۲۲۳ ۱,۲۲۹ ۱۲ ۰.۹۹ ۹۱,۷۲۵,۰۰۰ ۳
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۲۲ ۲۸۰,۲۰۸ ۱,۲۵۷ ۴,۲۹۹ ۴,۴۸۷ ۲۵ ۰.۵۸ ۳۴,۳۹۲,۰۰۰ ۱۴
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۴۵ ۴۴۹,۸۲۶ ۱,۲۶۰ ۲,۷۸۹ ۲,۸۰۵ ۱ ۰.۰۴ ۴۰,۳۶۲,۴۱۰ ۳
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۲ ۲۲۰ ۴ ۱۸,۰۸۵ ۱۷,۱۸۸ (۷) (۰.۰۴) ۹۷۹,۷۱۵ ۱۴
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۴ ۱۱,۲۰۰ ۸۶ ۸,۰۵۳ ۷,۶۷۶ (۲۶) (۰.۳۲) ۳,۴۵۴,۷۳۷ ۱۸
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۴۳۳ ۱,۸۱۲,۷۸۱ ۵,۷۷۸ ۳,۱۸۷ ۳,۱۶۰ (۴۳) (۱.۳۳) ۱,۵۹۳,۵۰۰ ۶۲
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۷/۱۳ ۴ ۳,۴۰۰ ۱۰ ۳,۰۸۱ ۲,۹۲۹ (۲) (۰.۰۶) ۲,۰۰۲,۶۵۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ ۲,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.