نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۵/۳ ساعت ۱۶:۱۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۶,۹۴۹
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۹۷۳,۷۲۶
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۵/۴ قیمت آخرین معامله: ۲,۲۴۸ تغییر قیمت: ۳ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۵/۳ قیمت پایانی معاملات: ۲,۲۵۷ درصد تغییر: ۰.۱۳ تاثیر در شاخص: ۰.۰۶
قیمت آغازین: ۲,۲۹۸ بالاترین قیمت: ۲,۳۰۶ پایین‌ترین قیمت: ۲,۲۴۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۲۵۴
حجم معاملات: ۱۷۲,۷۱۳ ارزش معاملات (م ر): ۳۹۰.۴۱ تعداد معاملات: ۶۴    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۲۵۰ ۱ ۱۳,۳۷۵
۲,۲۲۵ ۱ ۵,۰۰۰
۲,۲۲۴ ۱ ۵۷۲
قیمتتعدادحجم
۲,۲۸۹ ۱ ۳,۰۰۰
۲,۲۹۰ ۱ ۱,۵۹۷
۲,۲۹۴ ۱ ۵,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۵/۳ ۲۴۹ ۳,۲۳۵,۰۳۵ ۶,۱۹۱ ۱,۹۱۴ ۱,۹۱۹ ۸۶ ۴.۷ ۷,۹۶۲,۲۴۰ ۶
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۵/۳ ۳,۸۵۴ ۹۶,۲۴۱,۸۵۰ ۱۲۶,۶۸۱ ۱,۳۱۶ ۱,۳۲۷ ۵۲ ۴.۱۱ ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۵/۳ ۱۳ ۱۱۱,۵۸۷ ۳۴۷ ۲,۹۶۷ ۳,۱۱۰ ۵ ۰.۱۷ ۲۳,۷۳۶,۰۰۰ ۱۰
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۵/۳ ۶۴ ۱۷۲,۷۱۳ ۳۹۰ ۲,۲۵۷ ۲,۲۴۸ ۳ ۰.۱۳ ۱,۹۷۳,۷۲۶ ۷
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۵/۳ ۱ ۲,۰۰۰ ۱۳ ۶,۸۴۹ ۶,۵۱۱ (۴) (۰.۰۶) ۲,۹۳۸,۲۲۱ ۱۵
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۵/۳ ۱۰ ۳,۰۳۴ ۴۴ ۱۵,۱۴۵ ۱۴,۷۳۹ (۶۶) (۰.۴۳) ۸۲۰,۴۴۷ ۱۱
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۵/۲ ۶ ۴,۴۰۰ ۱۲ ۲,۸۰۳ ۲,۶۶۵ (۲) (۰.۰۷) ۱,۸۲۱,۹۵۰ ۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۴/۲۸ ۵۷ ۱۳۷,۱۹۷ ۶۶۰ ۴,۸۱۳ ۴,۸۳۱ ۴۹۸ ۱۱.۵۴ ۶۹۳,۰۷۲ ۲۵
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۴/۲۸ ۲۹۵ ۴,۸۷۹,۴۱۷ ۱۱,۷۰۸ ۲,۴۰۰ ۲,۴۰۰ ۱۶ ۰.۶۷ ۳۴,۷۳۲,۸۰۰ ۳
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۴/۱۵ ۳۴۱ ۱,۷۰۴,۵۹۰ ۵,۰۴۹ ۲,۹۶۲ ۲,۹۲۵ ۴۹ ۱.۶۸ ۱,۴۸۱,۰۰۰ ۵۸
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.