نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۱۱/۶ ساعت ۱۵:۳۱
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: --
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۳۰۷,۷۸۲
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۱۱/۶ قیمت آخرین معامله: ۲,۵۳۴ تغییر قیمت: ۰ حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۱۱/۴ قیمت پایانی معاملات: ۲,۶۳۹ درصد تغییر: ۰ تاثیر در شاخص: -
قیمت آغازین: ۲,۵۳۴ بالاترین قیمت: ۲,۵۳۴ پایین‌ترین قیمت: ۲,۵۳۴ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۶۳۹
حجم معاملات: ۱,۰۰۰ ارزش معاملات (م ر): ۲.۵۳ تعداد معاملات: ۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۶۳۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۵۳۴ ۸ ۲۱۶,۶۵۲
۲,۵۳۵ ۱ ۱۵,۰۰۰
۲,۶۶۹ ۱ ۱,۰۴۳
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۱ ۹,۹۲۰ ۳۳ ۳,۲۴۱ ۳,۳۶۸ ۲ ۰.۰۶ ۲,۵۹۲,۸۰۰ ۱۳۰
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۱ ۲۴۷ ۱ ۶,۲۹۴ ۶,۰۴۳ ۰ ۰ ۳۵,۲۴۶,۴۰۰ ۱۷
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۲ ۵۴۶ ۷ ۱۳,۲۴۸ ۱۳,۱۷۱ (۱) (۰.۰۱) ۷۱۷,۶۸۱ ۱۳
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۲ ۵,۳۷۹ ۱۴ ۲,۷۵۰ ۲,۶۴۱ (۱) (۰.۰۴) ۵,۲۳۳,۲۵۰ ۸
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۴۳ ۶۰۷,۷۶۲ ۱,۲۱۹ ۲,۰۸۴ ۲,۰۰۶ (۵) (۰.۲۴) ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۸۷ ۶۰۸,۱۶۷ ۶۲۸ ۱,۰۳۳ ۱,۰۳۶ (۱۲) (۱.۱۵) ۵۱۶,۵۰۰ ۳۳
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۱۱/۵ ۴ ۳۷۷ ۴ ۱۲,۳۳۸ ۱۱,۸۴۶ (۱) (۰.۰۱) ۵,۲۹۳,۰۰۲ ۲۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۱۱/۵ ۶ ۲,۴۰۰ ۹ ۴,۰۴۰ ۳,۸۸۲ (۳) (۰.۰۷) ۵۸۱,۷۶۰ ۲۳
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۱۱/۴ ۱ ۱,۰۰۰ ۳ ۲,۶۳۹ ۲,۵۳۴ ۰ ۰ ۲,۳۰۷,۷۸۲ ۶
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۵۶ ۱,۰۰۴,۳۰۰ ۵,۷۱۱ ۵,۸۴۹ ۵,۶۸۷ (۷۴) (۱.۲۵) ۴۶,۷۹۲,۰۰۰ ۴
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۱ ۲۰۴ ۱ ۵,۰۴۲ ۴,۸۴۱ ۰ ۰ ۲,۵۲۱,۰۰۰ ۱۰
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.