نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۵/۶ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۶,۱۹۶
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۸۱۸,۹۴۱
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۵/۶ قیمت آخرین معامله: ۲,۰۸۰ تغییر قیمت: ۱۸ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۵/۶ قیمت پایانی معاملات: ۲,۰۸۰ درصد تغییر: ۰.۸۷ تاثیر در شاخص: ۰.۳۷
قیمت آغازین: ۲,۰۰۱ بالاترین قیمت: ۲,۰۸۰ پایین‌ترین قیمت: ۱,۹۸۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۰۶۲
حجم معاملات: ۱,۰۰۸,۲۲۰ ارزش معاملات (م ر): ۲,۰۹۶.۶۵ تعداد معاملات: ۲۵    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۴۳۷ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۰۰۷    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۰۸۰ ۱ ۲,۱۷۸
۲,۰۷۰ ۱ ۲,۲۰۰
۱,۹۸۰ ۱ ۶۰۷
قیمتتعدادحجم
۲,۱۵۹ ۱ ۳۸۵
۲,۱۶۰ ۱ ۵,۴۷۶
۳,۸۸۷ ۲ ۳,۴۲۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۵/۶ ۲۷ ۶۱,۳۷۴ ۹۱۹ ۱۴,۹۶۹ ۱۴,۹۶۹ ۷۱۲ ۴.۹۹ ۸۱۰,۹۱۳ ۱۱
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۵/۶ ۵۸۴ ۴,۲۱۴,۶۴۷ ۶,۰۲۶ ۱,۴۳۰ ۱,۴۰۰ ۴۰ ۲.۸۸ ۷۱۵,۰۰۰ ۲۸
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۵/۶ ۲۵ ۱,۰۰۸,۲۲۰ ۲,۰۹۷ ۲,۰۸۰ ۲,۰۸۰ ۱۸ ۰.۸۷ ۱,۸۱۸,۹۴۱ ۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۵/۶ ۴ ۵,۲۱۰ ۱۹ ۳,۹۱۱ ۳,۷۲۴ (۸) (۰.۲) ۵۶۳,۱۸۴ ۲۰
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۵/۴ ۳ ۲,۰۰۰ ۹ ۴,۶۸۷ ۴,۴۵۵ (۲) (۰.۰۴) ۲,۳۴۳,۵۰۰ ۱۱
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۵/۴ ۲۵ ۱۲۱,۹۱۹ ۴۰۴ ۳,۴۲۹ ۳,۳۱۸ (۵) (۰.۱۵) ۲۷,۴۳۲,۰۰۰ ۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۴/۳۱ ۱ ۵,۰۰۰ ۲۷ ۵,۷۱۸ ۵,۴۳۴ (۱) (۰.۰۲) ۳۲,۰۲۰,۸۰۰ ۱۸
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۴/۲۴ ۱۲ ۲۸۵,۷۹۱ ۴۷۸ ۱,۶۰۶ ۱,۶۷۱ ۱۴ ۰.۸۸ ۶,۶۸۰,۹۶۰ ۵
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۴/۲۴ ۱ ۲۰۰ ۲ ۱۱,۱۴۰ ۱۰,۵۸۴ (۱) (۰.۰۱) ۴,۷۷۹,۰۶۰ ۲۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۴/۲۴ ۹۶۶ ۱۰,۸۵۰,۸۶۰ ۲۰,۰۲۲ ۱,۸۴۵ ۱,۸۶۰ (۴۱) (۲.۱۷) ۹۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.