نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۷/۵ ساعت ۱۶:۱۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۸,۲۸۱
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۹۳۲,۶۲۵
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۷/۵ قیمت آخرین معامله: ۲,۲۱۱ تغییر قیمت: (۱) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۷/۵ قیمت پایانی معاملات: ۲,۲۱۰ درصد تغییر: (۰.۰۵) تاثیر در شاخص: (۰.۰۲)
قیمت آغازین: ۲,۲۶۰ بالاترین قیمت: ۲,۲۶۰ پایین‌ترین قیمت: ۲,۱۷۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۲۱۱
حجم معاملات: ۱۱۶,۷۱۱ ارزش معاملات (م ر): ۲۵۷.۵۶ تعداد معاملات: ۳۹    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۲۱۰ ۲ ۱۵,۰۶۸
۲,۱۸۳ ۲ ۴,۰۰۰
۲,۱۸۰ ۳ ۱۲,۱۷۰
قیمتتعدادحجم
۲,۲۳۸ ۱ ۷۲۴
۲,۲۴۰ ۱ ۱۰,۰۰۰
۲,۲۴۴ ۱ ۸,۸۶۵
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۷/۵ ۴ ۵,۵۸۵ ۲۴ ۴,۲۰۰ ۴,۴۰۰ ۰ ۰ ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۷/۵ ۲ ۲۲۰ ۲ ۸,۰۹۴ ۷,۶۹۱ (۱) (۰.۰۱) ۳,۴۷۲,۳۲۶ ۱۸
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۷/۵ ۳۹ ۱۱۶,۷۱۱ ۲۵۸ ۲,۲۱۰ ۲,۲۱۱ (۱) (۰.۰۵) ۱,۹۳۲,۶۲۵ ۷
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۷/۵ ۳۸۸ ۴,۹۶۲,۳۶۵ ۵,۹۰۰ ۱,۱۹۱ ۱,۱۹۳ (۴) (۰.۳۳) ۸۹,۳۲۵,۰۰۰ ۳
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۷/۵ ۱۱۷ ۷۶۳,۳۹۴ ۱,۹۴۷ ۲,۵۸۷ ۲,۵۲۶ (۹) (۰.۳۵) ۳۷,۴۳۹,۰۶۰ ۳
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۷/۵ ۱۶۴ ۹۲۱,۴۸۸ ۱,۷۱۱ ۱,۸۷۳ ۱,۸۶۹ (۲۰) (۱.۰۶) ۷,۷۹۱,۶۸۰ ۶
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۷/۵ ۲۹۷ ۱,۳۸۶,۵۸۰ ۳,۸۸۶ ۲,۸۰۳ ۲,۷۹۸ (۷۴) (۲.۵۷) ۱,۴۰۱,۵۰۰ ۵۵
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۷/۴ ۱ ۵۰۰ ۹ ۱۸,۷۳۹ ۱۷,۸۲۰ (۱۸) (۰.۱) ۱,۰۱۵,۱۴۴ ۱۴
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۷/۴ ۳ ۱۰,۰۸۳ ۴۰ ۴,۰۷۷ ۳,۹۰۰ (۶) (۰.۱۵) ۵۸۷,۰۸۸ ۲۱
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۶/۲۱ ۱ ۴۰۰ ۱ ۳,۰۸۷ ۲,۹۳۳ ۰ ۰ ۲,۰۰۶,۵۵۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ ۲,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.