نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۶,۶۴۷
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۲۳۳,۴۵۰
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ قیمت آخرین معامله: ۲,۴۵۲ تغییر قیمت: ۰ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۷
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ قیمت پایانی معاملات: ۲,۵۵۴ درصد تغییر: ۰ تاثیر در شاخص: -
قیمت آغازین: ۲,۴۵۲ بالاترین قیمت: ۲,۴۵۲ پایین‌ترین قیمت: ۲,۴۵۲ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۵۵۴
حجم معاملات: ۵۵۰ ارزش معاملات (م ر): ۱.۳۵ تعداد معاملات: ۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۴,۳۸۶ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۵۵۴    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۰۰۰ ۱ ۵,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۲,۴۵۲ ۸ ۱۱۵,۶۵۵
۲,۶۰۰ ۱ ۳۸,۲۱۵
۲,۶۵۶ ۲ ۳,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۶۹ ۵۷۳,۸۶۳ ۶۹۷ ۱,۲۱۴ ۱,۲۱۵ ۱۴ ۱.۱۷ ۶۰۷,۰۰۰ ۳۹
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱,۱۴۲ ۸,۴۵۴,۴۲۸ ۱۶,۲۵۷ ۱,۹۲۳ ۱,۸۸۶ ۱۲ ۰.۶۳ ۹۶,۱۵۰,۰۰۰ ۴
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۰,۹۸۸ ۱۰,۵۴۹ ۰ ۰ ۴,۷۱۳,۸۵۲ ۲۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۳ ۶۶۵ ۴ ۶,۲۹۴ ۶,۰۴۳ ۰ ۰ ۳۵,۲۴۶,۴۰۰ ۱۷
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱ ۵۵۰ ۱ ۲,۵۵۴ ۲,۴۵۲ ۰ ۰ ۲,۲۳۳,۴۵۰ ۶
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۶ ۲۵,۵۲۲ ۵۶ ۲,۳۰۱ ۲,۲۱۲ (۳) (۰.۱۳) ۴,۳۷۸,۸۰۳ ۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۱۲/۶ ۳ ۷,۹۲۱ ۳۰ ۳,۹۴۰ ۳,۷۹۲ (۹) (۰.۲۳) ۵۶۷,۳۶۰ ۲۳
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۸ ۵۶,۶۳۰ ۲۷۴ ۵,۰۳۵ ۴,۸۳۸ (۴) (۰.۰۸) ۴۰,۲۸۰,۰۰۰ ۳
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۷ ۲,۲۷۵ ۳۰ ۱۳,۱۴۸ ۱۳,۰۰۰ (۳) (۰.۰۲) ۷۱۲,۲۶۴ ۱۳
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱ ۵۰۰ ۲ ۵,۰۳۳ ۴,۸۳۲ ۰ ۰ ۲,۵۱۶,۵۰۰ ۱۰
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.