نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۳/۱۰ ساعت ۱۴:۲۶
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۵,۳۷۳
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۹۸۹,۴۶۷
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۳/۱۰ قیمت آخرین معامله: ۲,۳۲۰ تغییر قیمت: (۹۲) حجم مبنا: ۱
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۳/۱۰ قیمت پایانی معاملات: ۲,۲۷۵ درصد تغییر: (۳.۸۱) تاثیر در شاخص: (۲.۸۲)
قیمت آغازین: ۲,۲۱۰ بالاترین قیمت: ۲,۳۲۰ پایین‌ترین قیمت: ۲,۱۹۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۴۱۲
حجم معاملات: ۹۶۳,۱۳۱ ارزش معاملات (م ر): ۲,۱۹۰.۶۷ تعداد معاملات: ۹۲    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۵۲۲ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۲۸۵ ۲ ۴,۲۵۹
۲,۲۵۰ ۱ ۲,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۲,۴۳۵ ۱ ۱۰,۰۰۰
۲,۴۶۴ ۲ ۳,۸۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۷ ۴,۹۲۳ ۷۵ ۱۴,۶۳۶ ۱۵,۲۶۱ ۱۰۱ ۰.۶۹ ۷۹۲,۸۷۳ ۱۱
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۸۵ ۸۶۷,۳۴۰ ۳,۲۹۶ ۳,۷۹۲ ۳,۷۲۱ ۵ ۰.۱۳ ۲۱,۲۳۵,۲۰۰ ۱۲
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۶۹۳ ۸,۸۲۴,۴۸۶ ۱۱,۲۰۹ ۱,۲۷۰ ۱,۲۶۸ (۲) (۰.۱۶) ۹۵,۲۵۰,۰۰۰ ۳
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۲۱۲ ۱,۴۰۱,۸۵۵ ۴,۲۹۸ ۳,۰۶۶ ۳,۰۸۸ (۵) (۰.۱۶) ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۶۰
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۸۲ ۶۸۴,۱۱۱ ۱,۷۹۵ ۲,۶۵۰ ۲,۶۰۸ (۶) (۰.۲۳) ۳۸,۳۵۰,۸۰۰ ۳
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۱۸۲ ۱,۵۷۳,۸۳۰ ۳,۲۷۷ ۲,۰۸۵ ۲,۰۴۱ (۴۳) (۲.۰۲) ۸,۶۷۳,۶۰۰ ۶
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۹۲ ۹۶۳,۱۳۱ ۲,۱۹۱ ۲,۲۷۵ ۲,۳۲۰ (۱۳۷) (۵.۶۸) ۱,۹۸۹,۴۶۷ ۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۳/۹ ۱ ۳,۶۳۰ ۱۵ ۳,۸۱۳ ۳,۹۹۸ ۵ ۰.۱۳ ۵۴۹,۰۷۲ ۲۰
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۲/۲۷ ۲ ۱,۹۰۰ ۵ ۲,۹۷۴ ۲,۸۲۷ (۱) (۰.۰۳) ۱,۹۳۳,۱۰۰ ۷
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۲/۲۵ ۲ ۸۶۰ ۶ ۷,۱۴۴ ۶,۷۸۹ (۲) (۰.۰۳) ۳,۰۶۴,۷۷۶ ۱۶
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.