نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۹/۱۴ ساعت ۹۳:۹۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۲,۷۳۴
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۸۲۵,۹۳۷
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۹/۱۴ قیمت آخرین معامله: ۲,۰۴۰ تغییر قیمت: (۷۶) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۹/۱۴ قیمت پایانی معاملات: ۲,۰۸۸ درصد تغییر: (۳.۵۹) تاثیر در شاخص: (۰.۶)
قیمت آغازین: ۲,۰۶۸ بالاترین قیمت: ۲,۰۷۰ پایین‌ترین قیمت: ۲,۰۴۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۱۱۶
حجم معاملات: ۱۴۵,۹۲۴ ارزش معاملات (م ر): ۲۹۸.۸۹ تعداد معاملات: ۲۸    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۰۳۶ ۱ ۱۲,۱۰۰
۲,۰۳۵ ۱ ۱۰,۰۰۰
۲,۰۳۰ ۲ ۴,۹۸۰
قیمتتعدادحجم
۲,۰۴۰ ۱ ۷,۹۳۹
۲,۰۹۶ ۲ ۱۹,۵۲۷
۲,۰۹۷ ۲ ۶,۲۷۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۵۶ ۳۴۲,۸۶۷ ۲,۵۴۹ ۷,۴۳۵ ۷,۴۴۰ ۳۲۱ ۴.۵۱ ۳,۱۸۹,۶۱۵ ۱۶
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۴۴ ۱۷۳,۱۲۸ ۶۳۲ ۳,۶۳۹ ۳,۶۴۰ ۵۷ ۱.۵۹ ۱,۸۱۹,۵۰۰ ۷۱
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۸۵ ۱,۰۹۷,۶۵۶ ۱,۴۶۶ ۱,۳۲۵ ۱,۳۴۰ ۲ ۰.۱۵ ۹۹,۳۷۵,۰۰۰ ۳
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۱۶ ۸۵,۵۰۰ ۲۶۴ ۳,۰۴۷ ۳,۰۷۸ ۱ ۰.۰۳ ۴۴,۰۹۶,۱۸۰ ۴
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۶ ۶,۲۹۴ ۳۰ ۴,۵۸۹ ۴,۸۱۷ ۱ ۰.۰۲ ۳۶,۷۱۲,۰۰۰ ۱۵
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۱۵ ۶۰,۸۸۰ ۱۱۴ ۱,۸۸۲ ۱,۸۶۰ ۰ ۰ ۷,۸۲۹,۱۲۰ ۶
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۱ ۱,۶۱۰ ۲۴ ۱۵,۵۴۷ ۱۴,۸۰۷ (۳۹) (۰.۲۵) ۸۴۲,۲۲۵ ۱۲
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۲۸ ۱۴۵,۹۲۴ ۲۹۹ ۲,۰۸۸ ۲,۰۴۰ (۲۸) (۱.۳۲) ۱,۸۲۵,۹۳۷ ۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۹/۱۳ ۶ ۱,۷۵۱ ۸ ۵,۰۲۱ ۴,۷۷۵ (۴) (۰.۰۸) ۷۲۳,۰۲۴ ۲۶
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۹/۱۳ ۴ ۲۱,۲۵۳ ۶۱ ۳,۰۰۶ ۲,۸۶۸ (۱۲) (۰.۴) ۱,۹۵۳,۹۰۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ ۲,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.