نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۶/۱۰ ساعت ۱۰:۴۲
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: --
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۸۷۴,۰۳۴
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۶/۱۰ قیمت آخرین معامله: ۲,۱۶۹ تغییر قیمت: ۲۲ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۶/۱۰ قیمت پایانی معاملات: ۲,۱۴۳ درصد تغییر: ۱.۰۲ تاثیر در شاخص: (۰.۰۸)
قیمت آغازین: ۲,۱۱۰ بالاترین قیمت: ۲,۱۶۹ پایین‌ترین قیمت: ۲,۱۱۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۱۴۷
حجم معاملات: ۴۰۱,۱۸۰ ارزش معاملات (م ر): ۸۵۹.۷۹ تعداد معاملات: ۴۷    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۱۴۱ ۱ ۳,۰۰۰
۲,۱۴۰ ۳ ۸,۲۰۰
۲,۱۳۸ ۱ ۵,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۲,۱۶۹ ۱ ۱۰,۵۰۶
۲,۱۷۰ ۱ ۱,۰۰۰
۲,۱۸۹ ۱ ۱,۵۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۱۷۲ ۸۴۸,۱۷۹ ۲,۵۴۴ ۲,۹۹۹ ۳,۰۵۰ ۶۵ ۲.۲۲ ۱,۴۹۹,۵۰۰ ۵۹
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۲۶ ۸۷,۳۹۰ ۲۲۹ ۲,۵۸۲ ۲,۶۰۱ ۱ ۰.۰۴ ۳۷,۳۶۶,۷۰۰ ۳
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۷ ۷,۲۴۷ ۳۱ ۴,۰۷۴ ۴,۲۷۶ ۱ ۰.۰۲ ۳۲,۵۹۲,۰۰۰ ۱۳
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۱ ۱۰ ۰ ۸,۱۰۴ ۷,۶۹۹ ۰ ۰ ۳,۴۷۶,۶۱۶ ۱۸
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۱۰۶ ۱,۵۳۱,۸۷۷ ۱,۹۰۳ ۱,۲۴۱ ۱,۲۳۰ ۰ ۰ ۹۳,۰۷۵,۰۰۰ ۳
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۴۷ ۴۰۱,۱۸۰ ۸۶۰ ۲,۱۴۳ ۲,۱۶۹ (۴) (۰.۱۹) ۱,۸۷۴,۰۳۴ ۷
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۴۳ ۲۵۸,۳۸۴ ۴۵۵ ۱,۷۸۴ ۱,۷۲۰ (۴) (۰.۲۲) ۷,۴۲۱,۴۴۰ ۶
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۲۱ ۱۰,۳۹۰ ۱۸۹ ۱۸,۷۷۹ ۱۸,۱۴۴ (۳۱۹) (۱.۶۷) ۱,۰۱۷,۳۱۱ ۱۴
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۶/۸ ۱ ۱۰,۰۰۰ ۴۳ ۴,۳۰۵ ۴,۳۰۵ ۰ ۰ ۶۱۹,۹۲۰ ۲۲
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۶/۸ ۲ ۱,۰۰۰ ۳ ۳,۰۸۷ ۲,۹۳۴ (۱) (۰.۰۳) ۲,۰۰۶,۵۵۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ ۲,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.