نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۲۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۴,۸۵۷
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۴۶۳,۰۲۴
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ قیمت آخرین معامله: ۱,۷۵۶ تغییر قیمت: ۰ حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ قیمت پایانی معاملات: ۱,۶۷۳ درصد تغییر: ۰ تاثیر در شاخص: -
قیمت آغازین: ۱,۷۵۶ بالاترین قیمت: ۱,۷۵۶ پایین‌ترین قیمت: ۱,۷۵۶ ق آخرین معامله روز قبل: ۱,۶۷۳
حجم معاملات: ۱۰ ارزش معاملات (م ر): ۰.۰۲ تعداد معاملات: ۱    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۵۵۸ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۱,۷۵۶ ۱۵ ۳۲۵,۳۹۲
۱,۶۱۵ ۱ ۱,۵۰۰
۱,۶۰۰ ۱ ۱,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۲,۰۱۹ ۱ ۵۹۹
۲,۰۹۵ ۱ ۲,۵۰۰
۳,۳۵۵ ۱ ۳,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۵۵ ۱,۱۱۰,۲۴۵ ۱,۶۲۸ ۱,۴۴۳ ۱,۴۶۶ ۴۶ ۳.۲۹ ۶,۰۰۲,۸۸۰ ۴
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۸۵۶ ۶,۳۴۴,۴۷۲ ۱۴,۴۶۷ ۲,۲۸۰ ۲,۲۹۰ ۶۳ ۲.۸۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۴۵
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۳,۰۷۱ ۴۷,۹۸۶,۴۴۰ ۶۲,۶۸۶ ۱,۳۰۶ ۱,۲۸۵ ۹ ۰.۶۹ ۹۷,۹۵۰,۰۰۰ ۳
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱,۴۶۵ ۲۲,۸۴۲,۷۷۰ ۷۴,۰۵۹ ۳,۲۴۲ ۳,۲۶۷ ۱۸ ۰.۵۶ ۲۵,۹۳۶,۰۰۰ ۴
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱ ۱۰ ۰ ۱,۶۷۳ ۱,۷۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۶۳,۰۲۴ ۵
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱ ۵۰ ۰ ۳,۷۰۵ ۳,۶۵۰ ۰ ۰ ۵۳۳,۵۲۰ ۱۹
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱ ۸ ۰ ۱۱,۸۴۷ ۱۲,۴۳۹ ۰ ۰ ۶۴۱,۷۸۵ ۹
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۳ ۳۶,۴۴۵ ۱۴۵ ۴,۱۸۳ ۳,۹۷۷ (۳) (۰.۰۷) ۲۳,۴۲۴,۸۰۰ ۱۳
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۳ ۲,۱۴۱ ۱۸ ۸,۶۳۶ ۸,۲۰۹ (۵) (۰.۰۶) ۳,۷۰۴,۸۴۴ ۱۹
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۴ ۲۵,۲۳۰ ۷۶ ۳,۱۴۸ ۳,۰۰۵ (۱۵) (۰.۴۷) ۲,۰۴۶,۲۰۰ ۸
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.