نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۵/۶ ساعت ۱۶:۱۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۶,۰۲۹
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۳,۰۰۶,۵۰۰
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۵/۸ قیمت آخرین معامله: ۳,۵۴۹ تغییر قیمت: ۱۸ حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۵/۶ قیمت پایانی معاملات: ۳,۴۳۸ درصد تغییر: ۰.۵۳ تاثیر در شاخص: ۰.۳۴
قیمت آغازین: ۳,۲۹۳ بالاترین قیمت: ۳,۵۵۰ پایین‌ترین قیمت: ۳,۲۹۳ ق آخرین معامله روز قبل: ۳,۴۲۰
حجم معاملات: ۱۲۷,۵۹۰ ارزش معاملات (م ر): ۴۴۸.۶۶ تعداد معاملات: ۱۸    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۴۲۰    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۳,۲۹۲ ۱ ۱,۵۰۰
۳,۲۹۱ ۱ ۱,۲۰۰
۳,۲۹۰ ۱ ۲,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۳,۵۴۸ ۱ ۵۰۰
۳,۵۵۹ ۱ ۵۶۸
۶,۹۶۰ ۱ ۱۲,۸۹۶
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۵/۶ ۸۱۶ ۴,۹۱۸,۳۰۱ ۸,۹۷۱ ۱,۸۲۴ ۱,۸۳۲ ۶۲ ۳.۵۲ ۹۱۲,۰۰۰ ۳۳
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۵/۶ ۴۰ ۱۴۴,۶۷۷ ۴۵۸ ۳,۰۶۰ ۳,۱۶۳ ۱۸ ۰.۵۹ ۵,۸۲۳,۱۸۰ ۱۱
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۵/۶ ۱۸ ۱۲۷,۵۹۰ ۴۴۹ ۳,۴۳۸ ۳,۵۴۹ ۱۸ ۰.۵۳ ۳,۰۰۶,۵۰۰ ۹
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۵/۶ ۱ ۱ ۰ ۹,۹۲۶ ۱۰,۳۲۳ ۰ ۰ ۵۳۷,۷۱۹ ۱۰
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۵/۶ ۴ ۳,۳۵۰ ۲۹ ۹,۰۹۸ ۸,۷۳۶ (۱) (۰.۰۱) ۳۸,۲۱۱,۶۰۰ ۱۸
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۵/۶ ۶۰۳ ۲,۷۵۸,۸۹۵ ۹,۲۴۸ ۳,۳۶۲ ۳,۳۵۰ (۴) (۰.۱۲) ۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰ ۵
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۵/۶ ۲ ۵,۲۰۰ ۳۸ ۷,۵۷۷ ۷,۲۸۸ (۱۴) (۰.۱۸) ۱,۰۹۱,۰۸۸ ۴۴
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۵/۶ ۳۶ ۳۱,۵۲۶ ۳۷۶ ۱۲,۳۸۴ ۱۱,۹۳۳ (۴۶) (۰.۳۷) ۵,۳۱۲,۷۳۶ ۲۷
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۵/۶ ۱۷۶ ۳۳۹,۵۴۸ ۲,۴۵۸ ۷,۴۹۱ ۷,۲۹۹ (۳۰) (۰.۴) ۵۹,۹۲۸,۰۰۰ ۴
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۴/۲۹ ۲ ۸,۶۴۰ ۵۱ ۵,۶۵۲ ۵,۸۷۲ ۵ ۰.۰۹ ۲,۸۲۶,۰۰۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۴/۲۹ ۳ ۸,۵۰۰ ۲۲ ۲,۵۲۲ ۲,۶۲۱ ۱ ۰.۰۴ ۲,۰۱۷,۶۰۰ ۱۰۱
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.