نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۴/۴/۱۵ ساعت ۹۲:۲۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: غیرمجاز/متوقف      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۶,۰۵۳
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۰۴۹,۸۰۷
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۴/۴/۱۵ قیمت آخرین معامله: ۲,۳۹۰ تغییر قیمت: ۰ حجم مبنا: ۱
آخرین معامله: ۱۳۹۴/۴/۱۰ قیمت پایانی معاملات: ۲,۳۴۴ درصد تغییر: ۰ تاثیر در شاخص: -
قیمت آغازین: ۲,۲۳۱ بالاترین قیمت: ۲,۴۳۵ پایین‌ترین قیمت: ۲,۲۳۱ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۳۴۴
حجم معاملات: ۱,۳۲۱ ارزش معاملات (م ر): ۳.۱۰ تعداد معاملات: ۳    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۴۵۴ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۳۴۳    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۴/۴/۱۵ ۵ ۳۶,۲۲۱ ۱۲۴ ۳,۴۱۴ ۳,۴۲۱ ۰ ۰ ۲۷,۳۱۲,۰۰۰ ۴
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۴/۴/۱۵ ۱۱ ۶۱,۰۹۹ ۱۱۷ ۱,۹۱۶ ۱,۹۰۹ ۰ ۰ ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ ۴
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۴/۴/۱۵ ۴ ۴۷,۳۹۹ ۵۴ ۱,۱۳۳ ۱,۱۲۷ (۱) (۰.۰۹) ۵۶۶,۵۰۰ ۲۲
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۴/۴/۱۴ ۸ ۷۳,۲۲۰ ۱۱۵ ۱,۵۲۵ ۱,۵۶۶ ۲ ۰.۱۳ ۶,۳۴۴,۰۰۰ ۵
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۴/۴/۱۴ ۲ ۹۰۵ ۴ ۴,۹۱۳ ۴,۶۶۹ (۱) (۰.۰۲) ۲,۴۵۶,۵۰۰ ۱۲
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۴/۴/۱۴ ۵ ۵,۰۰۵ ۱۹ ۳,۹۶۳ ۴,۱۴۰ (۴) (۰.۱) ۵۷۰,۶۷۲ ۲۱
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۴/۴/۱۳ ۱ ۱,۸۸۵ ۲۴ ۱۲,۳۱۲ ۱۲,۸۹۸ ۲۸ ۰.۲۳ ۶۶۶,۹۷۶ ۹
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۴/۴/۱۳ ۳ ۶,۱۰۰ ۳۳ ۵,۷۲۵ ۵,۴۴۰ (۱) (۰.۰۲) ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۸
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۳ ۱,۳۲۱ ۳ ۲,۳۴۴ ۲,۳۹۰ ۰ ۰ ۲,۰۴۹,۸۰۷ ۷
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۳ ۲۳۲ ۲ ۱۱,۱۴۱ ۱۰,۵۸۵ (۱) (۰.۰۱) ۴,۷۷۹,۴۸۹ ۲۴
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.