نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۲/۸ ساعت ۱۶:۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۶,۹۳۰
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۱,۵۸۲,۸۲۹
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۲/۱۰ قیمت آخرین معامله: ۱,۷۴۰ تغییر قیمت: (۴) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۲/۸ قیمت پایانی معاملات: ۱,۸۱۰ درصد تغییر: (۰.۲۲) تاثیر در شاخص: (۰.۰۸)
قیمت آغازین: ۱,۷۵۰ بالاترین قیمت: ۱,۸۴۰ پایین‌ترین قیمت: ۱,۷۴۰ ق آخرین معامله روز قبل: ۱,۸۱۴
حجم معاملات: ۳۴,۵۲۰ ارزش معاملات (م ر): ۶۱.۱۲ تعداد معاملات: ۱۸    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۵۴۶ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۱,۷۳۴ ۱ ۱۰,۰۰۰
۱,۶۹۹ ۱ ۱۰,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۱,۸۹۹ ۲ ۲۱,۰۰۰
۱,۹۰۰ ۲ ۳,۷۲۲
۱,۹۰۴ ۱ ۴۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۲/۸ ۷۰۸ ۷,۵۱۸,۷۵۲ ۲۳,۹۶۹ ۳,۱۸۸ ۳,۱۹۸ ۱۴۲ ۴.۶۶ ۱,۵۹۴,۰۰۰ ۶۳
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۲/۸ ۲ ۵۲۰ ۷ ۱۲,۹۸۵ ۱۳,۶۲۴ ۹ ۰.۰۷ ۷۰۳,۴۳۴ ۱۰
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۲/۸ ۵۶ ۱۹۹,۷۷۷ ۷۲۸ ۳,۷۰۲ ۳,۵۶۹ (۶) (۰.۱۶) ۲۰,۷۳۱,۲۰۰ ۱۲
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۲/۸ ۱۸ ۳۴,۵۲۰ ۶۱ ۱,۸۱۰ ۱,۷۴۰ (۴) (۰.۲۲) ۱,۵۸۲,۸۲۹ ۶
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۲/۸ ۱,۳۹۵ ۱۷,۸۵۸,۲۳۰ ۲۵,۰۶۲ ۱,۴۰۳ ۱,۳۹۷ (۸) (۰.۵۷) ۱۰۵,۲۲۵,۰۰۰ ۳
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۲/۸ ۱۰۸ ۸۵۲,۵۱۸ ۱,۳۲۶ ۱,۵۷۷ ۱,۵۸۸ (۲۴) (۱.۵) ۶,۵۶۰,۳۲۰ ۵
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۲/۸ ۴۹۳ ۴,۷۱۵,۶۱۳ ۱۲,۶۹۲ ۲,۶۹۲ ۲,۷۱۵ (۱۱۳) (۴.۰۳) ۳۸,۹۵۸,۶۲۰ ۳
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۲/۸ ۳۱ ۱۸۱,۴۵۲ ۱,۳۸۰ ۷,۶۰۳ ۷,۶۰۳ (۴۰۰) (۵) ۳,۲۶۱,۶۸۷ ۱۷
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۲/۷ ۲ ۶,۰۰۶ ۲۲ ۳,۶۶۷ ۳,۷۰۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۰۴۸ ۱۹
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۲/۷ ۲ ۱,۲۰۰ ۳ ۲,۹۹۳ ۲,۸۴۷ (۱) (۰.۰۳) ۱,۹۴۵,۴۵۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.