نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۵/۴/۹ ساعت ۱۶:۱۵
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۲۴,۷۸۸
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۲,۲۸۵,۹۲۰
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۵/۴/۱۲ قیمت آخرین معامله: ۲,۶۶۳ تغییر قیمت: (۹۰) حجم مبنا: ۳۴۹,۷۹۶
آخرین معامله: ۱۳۹۵/۴/۹ قیمت پایانی معاملات: ۲,۶۱۴ درصد تغییر: (۳.۳۳) تاثیر در شاخص: (۱.۸۶)
قیمت آغازین: ۲,۷۸۸ بالاترین قیمت: ۲,۷۸۸ پایین‌ترین قیمت: ۲,۵۶۹ ق آخرین معامله روز قبل: ۲,۷۰۴
حجم معاملات: ۸۷۲,۸۴۸ ارزش معاملات (م ر): ۲,۲۸۱.۹۶ تعداد معاملات: ۱۶۵    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۲,۸۳۹ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۱,۶۵۹    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۲,۵۶۹ ۱ ۴۰۰
قیمتتعدادحجم
۲,۶۶۱ ۱ ۵,۴۶۲
۲,۶۶۲ ۱ ۶,۰۰۰
۲,۶۷۰ ۱ ۸,۰۰۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۵/۴/۹ ۲۶ ۱۷۰,۴۶۸ ۴۹۶ ۲,۷۷۸ ۲,۹۰۹ ۷ ۰.۲۵ ۲۲,۲۲۴,۰۰۰ ۹
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۵/۴/۹ ۱۳۹ ۸۲۲,۳۵۱ ۱,۹۱۵ ۲,۳۳۵ ۲,۳۰۰ (۱) (۰.۰۴) ۳۳,۷۹۲,۱۲۰ ۳
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۵/۴/۹ ۸۵۰ ۴۱,۱۲۱,۳۷۰ ۵۱,۰۷۷ ۱,۲۴۲ ۱,۲۲۴ (۸) (۰.۶۴) ۹۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۵/۴/۹ ۷ ۵,۶۵۹ ۱۰۱ ۱۸,۵۷۷ ۱۷,۸۵۰ (۲۱۲) (۱.۱۳) ۱,۰۰۶,۳۶۸ ۱۴
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۵/۴/۹ ۳۱۸ ۱,۵۶۴,۴۷۶ ۵,۱۷۷ ۳,۳۰۹ ۳,۲۳۹ (۷۲) (۲.۱۳) ۱,۶۵۴,۵۰۰ ۶۵
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۵/۴/۹ ۱۰۷ ۱,۰۲۵,۵۰۹ ۱,۸۴۸ ۱,۸۳۳ ۱,۷۹۰ (۵۱) (۲.۷۱) ۷,۶۲۵,۲۸۰ ۶
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۵/۴/۹ ۱۶۵ ۸۷۲,۸۴۸ ۲,۲۸۲ ۲,۶۱۴ ۲,۶۶۳ (۹۰) (۳.۳۳) ۲,۲۸۵,۹۲۰ ۸
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۵/۴/۸ ۲۲ ۱۰۱,۳۲۹ ۶۸۰ ۶,۸۵۹ ۶,۷۱۴ (۲۰۸) (۲.۹۴) ۲,۹۴۲,۵۱۱ ۱۵
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۵/۴/۵ ۱ ۱,۴۹۵ ۶ ۴,۰۹۳ ۴,۲۹۵ ۲ ۰.۰۵ ۵۸۹,۳۹۲ ۲۱
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۵/۴/۲ ۷ ۳۹,۵۶۶ ۱۱۰ ۲,۹۰۵ ۲,۸۰۰ (۲۲) (۰.۷۵) ۱,۸۸۸,۲۵۰ ۷
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۴ ۹۳,۷۷۰ ۳۰۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۲۸
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.