نام شرکت: فروسيليس‌ ايران‌ بازار: تابلو فرعي     به‌روزرسانی:   ۱۳۹۳/۲/۳ ساعت ۱۶:۳۰
نماد معاملاتی: فروس وضعیت: مجاز      
اطلاعات عمومی نماد
جستجوی نماد:
عنوان صنعت: فلزات اساسي
تغییرات قیمت نماد 
توجه: آخرین قیمت نمودار متناظر با آخرین تاریخ معامله نماد است.
شاخص صنعت: ۳۷,۵۱۰
تعداد سهام: ۸۷۴,۴۹۱,۰۰۰
ارزش بازار(م ر): ۳,۵۲۲,۴۵۰
کد ISIN: IRO1FRIS0004
تاریخ پذیرش: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
اطلاعات معاملاتی
تاریخ امروز: ۱۳۹۳/۲/۴ قیمت آخرین معامله: ۳,۹۰۱ تغییر قیمت: (۲۷) حجم مبنا: ۶۹۹,۵۹۳
آخرین معامله: ۱۳۹۳/۲/۳ قیمت پایانی معاملات: ۴,۰۲۸ درصد تغییر: (۰.۶۷) تاثیر در شاخص: (۰.۴۹)
قیمت آغازین: ۳,۸۹۳ بالاترین قیمت: ۴,۱۱۰ پایین‌ترین قیمت: ۳,۸۹۳ ق آخرین معامله روز قبل: ۴,۰۵۵
حجم معاملات: ۱۱۶,۴۰۶ ارزش معاملات (م ر): ۴۵۳.۴۸ تعداد معاملات: ۲۴    
    بالاترین ق در ۵۲ هفته: ۸,۹۸۰ پایین ترین ق در ۵۲ هفته: ۳,۹۶۲    
اطلاعات مالی
تقاضاهای خریدوفروش
خرید فروش
قیمتتعدادحجم
۳,۹۰۱ ۱ ۴,۲۰۰
۳,۹۰۰ ۲ ۷,۰۰۱
۳,۸۹۵ ۱ ۳,۰۰۰
قیمتتعدادحجم
۴,۰۳۲ ۱ ۵,۰۰۰
۴,۱۰۰ ۱ ۵۲۱
۴,۱۲۰ ۱ ۲,۶۷۰
 
اطلاعات تماس
مدیر عامل: سيروس ابن رسول صنعتي
تلفن شرکت: 22019605-9
پست الکترونیکی: Isc@neda.net www.neda.net
آدرس سایت:
آدرس شرکت: خ وليعصر-روبروي بزرگراه نيايش-بلوار اسفنديار-پلاك 5-طبقه 4 و 5
آدرس کارخانه:
   
اطلاعات سهامداران
نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات)سهامي خاص( ۲۶۶,۵۹۱,۹۰۰ ۳۰.۴۹
شخص حقیقی ۵۶,۹۷۵,۶۸۰ ۶.۵۲
سهام وثيقه ۳۱,۳۷۰,۹۵۰ ۳.۵۹
شخص حقیقی ۱۹,۶۸۷,۸۳۰ ۲.۲۵
شخص حقیقی ۹,۱۱۵,۲۵۶ ۱.۰۴
شخص حقیقی ۹,۸۷۲,۶۰۱ ۱.۱۳
شركت صنعتي آژير ۱۲,۱۷۵,۹۴۰ ۱.۳۹
شخص حقیقی ۱۴,۲۵۴,۸۷۰ ۱.۶۳
 
اطلاعیه‌های مرتبط
 
شرکتهای‌ همگروه
نام شرکت(نماد)تاريخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانیآخرین قیمتتغییر قیمتدرصد تغییرارزش بازار (م ر )P/E
نوردوقطعات‌ فولادي‌(فنورد) ۱۳۹۳/۲/۳ ۱۴ ۴۴,۴۳۱ ۱۸۹ ۴,۱۴۵ ۴,۲۴۵ ۶۳ ۱.۵۴ ۵۹۶,۸۸۰ ۱۴
فولاد اميركبيركاشان(فجر) ۱۳۹۳/۲/۳ ۵ ۵۲,۱۱۰ ۳۶۷ ۶,۸۱۴ ۷,۰۴۳ ۴۱ ۰.۶۱ ۲,۹۲۳,۲۰۶ ۱۱
فولاد خوزستان(فخوز) ۱۳۹۳/۲/۳ ۵۷۵ ۲,۵۷۶,۱۵۹ ۲۴,۸۱۳ ۹,۶۱۹ ۹,۷۷۰ ۵۳ ۰.۵۵ ۷۶,۹۵۲,۰۰۰ ۵
فولاد مباركه اصفهان(فولاد) ۱۳۹۳/۲/۳ ۱,۲۲۷ ۱۵,۱۳۲,۸۵۰ ۶۵,۳۴۵ ۴,۳۱۸ ۴,۳۱۷ ۲ ۰.۰۵ ۱۵۵,۴۴۸,۰۰۰ ۵
فولاد خراسان(فخاس) ۱۳۹۳/۲/۳ ۱۲ ۱۶,۵۶۳ ۱۵۱ ۹,۴۷۱ ۹,۱۰۳ (۴) (۰.۰۴) ۳۹,۷۷۸,۲۰۰ ۱۷
فولاد آلياژي ايران(فولاژ) ۱۳۹۳/۲/۳ ۲۳۰ ۱,۰۵۹,۴۳۰ ۴,۰۸۸ ۳,۸۵۹ ۳,۸۸۰ (۲۵) (۰.۶۴) ۷,۳۴۳,۶۷۷ ۹
فروسيليس‌ ايران‌(فروس) ۱۳۹۳/۲/۳ ۲۴ ۱۱۶,۴۰۶ ۴۵۳ ۴,۰۲۸ ۳,۹۰۱ (۲۷) (۰.۶۷) ۳,۵۲۲,۴۵۰ ۲
سپنتا(فپنتا) ۱۳۹۳/۲/۳ ۱۴ ۱۱,۹۹۱ ۱۳۴ ۱۱,۴۹۱ ۱۱,۱۵۵ (۱۲۸) (۱.۱) ۶۲۲,۵۰۰ ۱۳
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله) ۱۳۹۳/۲/۳ ۱۴۹ ۱,۲۲۷,۲۷۱ ۱,۸۳۱ ۱,۴۹۲ ۱,۴۹۰ (۳۱) (۲.۰۴) ۷۴۶,۰۰۰ ۴
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌(فسپا) ۱۳۹۳/۲/۱ ۲ ۳۰۵ ۳ ۹,۰۰۹ ۹,۳۶۹ ۰ ۰ ۲,۷۰۲,۷۰۰ ۶
فولادكاويان‌(فوكا) ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱ ۱۰۰ ۰ ۲,۱۸۲ ۲,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۷۴۵,۶۰۰ ۶۶
لوله‌وتجهيزات‌ سديد(فسديد) ۱۳۹۱/۵/۱۴ ۸ ۱,۰۰۰ ۱ ۱,۲۴۹ ۱,۲۰۰ (۱) (۰.۰۸) ۱۲۲,۱۵۲ ۰
پارس‌ متال‌(فمتال) ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱ ۸۱۲ ۰ ۴۶۳ ۴۷۴ ۱ ۰.۲۲ ۹,۲۶۰ ۰
نوردولوله‌ اهواز(فاهواز) ۱۳۸۸/۳/۱۹ ۲ ۷,۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۵۴۴ (۱) (۰.۱۸) ۶۷,۰۸۰ ۰
گروه‌صنعتي‌نوردوپروفيل‌پارس‌(فپرو) ۱۳۸۴/۲/۱۲ ۲ ۷۶ ۰ ۲,۱۱۱ -- ۰ ۰ ۱۸,۹۹۹ ۰
   

صفحه نخست | پرسشهای رایج | ارتباط با شرکت | نقشه سایت

Powered By IT Department Of TSE

جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.