آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۳/۳  ۱۲:۳۹
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
غشصفا تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شير پاستوريزه پگاه اصف... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۲۰:۰۸:۴۸
ذوب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) سهامي ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۸:۵۴:۳۷
بورس کا... آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) بورس کالاي ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۸:۳۱:۰۵
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۸:۰۹:۰۱
غشصفا تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شير پاستوريزه پگاه اصف... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۸:۰۶:۱۴
وساخت4 اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) (شرکت تامين مسک... تامين مسکن نويد ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۸:۰۱:۲۱
ذوايران زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ليزينگ ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۴۸:۱۱
زنگان شفاف سازی (به پیوست) صنعت روي زنگان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۳۱:۵۶
حکمت صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۳۰:۲۳
قاسم خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۳ (به پیوست) قاسم ايران ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۸:۱۰
کسعدي زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کاشي سعدي ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۷:۳۷
قمرو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه قند مرودشت ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۵:۱۴
حتايد7 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت شرکت آموزش فناوري ساحل و فراساحل) شرکت آموزش فناوري ساحل... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۴:۳۰
وتوصا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ سرمايه گذاري توسعه صنع... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۵۲:۵۳
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (جهت ارائه به حسابرس) صندوق سرمايه گذاري نيک... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۴۴:۲۲
هرمز صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) فولاد هرمزگان جنوب ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۲۸:۰۳
زمگسا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) کشاورزي و دامپروري مگسال ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۲۳:۰۳
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ (جهت ارائه به حسابرس) صندوق سرمايه گذاري اند... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۱۶:۳۶
سمايه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بانک سرمايه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۱۴:۰۷
حکمت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۱۱:۳۶
پارسان5 اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) (شرکت پتروشيمي ... پتروشيمي کيان (سهامي خ... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۰۹:۰۰
وبملت22 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت آزاد راه تهران ساوه) آزاد راه تهران ساوه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۰۱:۲۵
وبملت31 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت کرپ ناز) کرپ ناز ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۶:۰۱:۲۲
ذوب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) سهامي ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۵:۴۳:۵۵
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۵:۳۶:۲۵
چکاوه1 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت شرکت صنايع کاغذ بسته بندي بيستون ... شرکت صنايع کاغذ بسته ب... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۵:۱۷:۲۰
وبملت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بانک ملت ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۵:۱۲:۲۴
ثاسپ تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ آ.س.پ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۴:۳۵:۱۸
ذودي اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) بيمه دي ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۴:۲۹:۲۱
وبشهر17 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت به پخش) به پخش ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۴:۲۴:۰۱
اخابر18 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مخابرات استان قزوين) مخابرات استان قزوين ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۴:۲۲:۰۹
غفارس تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شير پاستوريزه پگاه فارس ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۴:۲۲:۰۱
مرقام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ايران ارقام ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۴:۲۰:۳۱
ذرپارس صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده)(اصلاحیه) تجارت الکترونيک پارسيان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۵۹:۴۶
غمينو اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده)(اصلاحیه) صنايع غذايي مينو شرق ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۵۸:۳۲
وگردش اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسي نشده)(اصلاحیه) بانک گردشگري ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۵۱:۴۲
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۴۲:۲۰
قلرست اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ قند لرستان ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۱۸:۴۴
وبدي اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بانک دي ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۱۷:۳۸
وملت صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ سرمايه گذاري ملت ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۳:۱۰:۲۲
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.