1395 دي 29 چهارشنبه English فارســی
  اميدنامه‌هاي پذيرش در بازار آتی حداقل

شركت‌هاي درج شده در سال 1392

(براي دريافت اميدنامه، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اميدنامه، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

رديف

نام شركت

تاريخ درج

اندازه قرارداد آتي

نماد

1

گسترش نفت و گاز پارسيان

1392/08/19

_

جپارسا

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

       

 5

 

 

 

 

6      

 

 

 

 

 

8        

9

 

 

 

 

10        

11 

 

 

 

 

 

شركت‌هاي درج شده در سال 1389

(براي دريافت اميدنامه، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اميدنامه، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

رديف

نام شركت

تاريخ درج

اندازه قرارداد آتي

نماد

1

بانك كارآفرين

1389/08/28

6000

جوكار

2

بانك پارسيان

 _

_

جوپارس

3

صنايع مس ايران

 _

 _

جفملي

4

سايپا _ _ جخساپا

 5

 فولاد مباركه اصفهان

 _

  _

 جفولاد

6 سرمايه گاري غدير _ _

جوغدير 

معدني و صنعتي چادرملو

_

_

جكچاد

8 توسعه معادن فلزات _ _ جمعادن

9

مخابرات ايران

_

8500

جاخابر

10        

11 

 

 

 

 

 


. .
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.