0/6

سبد سهام شما

X

سبد سهام خالی است!

نماد
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
عرضه
تقاضا
مقدار
تغییر
درصد
مقدار
تغییر
درصد
حجم
تعداد
قیمت
قیمت
تعداد
حجم
بورس اوراق بهادار تهران
 • انتخاب بازارهای فعال:
 • بازار اول
 • فرعی اول
 • بازار دوم
 • تاریخ سررسید:
 • همه
 • {{deadline.fa}}
 • زمان بروزرسانی: {{update_interval}}15 ثانیه دقیقه
 • آخرین زمان بروزرسانی: 0:0:0 {{up_time.hour}}:{{up_time.min}}:{{up_time.sec}} loading
 • تغییر زمان بروزرسانی
  • 15
  • 30
  • 45
  • 60
ماشین حساب اختیار
  مجموع
-
-
-
نماد
نام
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
ارزش
بازار
بهترین
عرضه
بهترین
تقاضا
موقعیت باز
قیمت اعمال
بازار
مقدار
تغییر
درصد
(%) YTM
تاریخ
مقدار
تغییر
درصد
(%) YTM
  مجموع
{{sums[0].sumH}}
{{sums[0].sumA}}
{{sums[0].sumT}}
{{sums[1].sumT}}
{{sums[1].sumA}}
{{sums[1].sumH}}
  مجموع
نماد
نماد
{{col.v}} {{col.v}} {{col.v}} {{col.v}} - {{col.v}} - - {{col.v}} {{col.v}} -

خطا در ارتباط با سرور.